EN

all right {bijwoord}

volume_up
all right (ook: in order)
So Matt Keenan, just any time you're -- all right -- ready to let her go.
Matt Keenan, zeg maar wanneer je klaar bent - in orde - klaar om het te laten gaan.
It has not pretended that everything is all right.
Zij doet niet voorkomen alsof alles in orde is.
All right, then the English version is valid.
In orde, dan gaan we uit van de Engelse versie.
all right
I'm just calling to make sure everything's all right.
Ik bel alleen om te horen of alles goed is.
Jasmine, is alles goed met je?
Galentine, alles goed?

Voorbeeldzinnen voor "all right" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is therefore incumbent on EU institutions to protect that right in all fields.
De Europese instellingen zijn dus gehouden dit recht op alle gebieden te verdedigen.
EnglishAll right, let's talk about another perspective on the importance of the oceans.
Oké, laten we het belang van de oceanen vanuit een andere hoek bekijken.
EnglishThis directive elaborates upon this as a right for all companies in the Union.
In deze richtlijn is dat recht uitgewerkt voor alle bedrijven in de Unie.
EnglishYou really want to get the decision right if it's for all eternity, right?
Als het om de eeuwigheid gaat, wil je heel graag de juiste keuze maken, toch?
EnglishAll right, I know you guys won't grasp this concept, but I have patients and...
Oké, Ik weet dat jullie dit graag willen, maar ik heb patiënten enzo...
EnglishAll right, so let me give you an example of simplicity of a particular kind.
Oke, dus laat me jullie een voorbeeld geven van een bepaald soort eenvoud.
EnglishSo Matt Keenan, just any time you're -- all right -- ready to let her go.
Matt Keenan, zeg maar wanneer je klaar bent - in orde - klaar om het te laten gaan.
EnglishAll right, then, having done all that, what else do I want to know as a VC?
Oké, als dat er allemaal is, wat wil ik als durfkapitalist nog meer weten?
EnglishAnd if they do that all at once, it's like playing poker and going all in right away.
Als ze dat in één keer doen, lijkt het op een pokerspel waarbij je meteen alles inzet.
EnglishI think that the Commission, the Council and Parliament are all on the right path here.
Ik denk dat de Commissie, de Raad en het Parlement op de juiste weg zitten.
EnglishSS: All right, well, with that from the Ministry of Silly Walks, maybe I'd better end.
SS: Ok, dus, na dit bericht van het ministerie van rare loopjes, kan ik beter stoppen.
EnglishAnd in 12 hours, they were able to find all these balloons, all across the country, right.
In 12 uur kregen ze het voor elkaar om alle ballonnen over het hele land te vinden.
EnglishIt was not until 1918 that some women - not all - got the right to vote.
Pas in 1918 kregen sommige vrouwen, niet allemaal, het recht om te stemmen.
EnglishA lot of people try to come up with a logical solution to what just happened, all right.
Veel mensen proberen logische verklaringen te vinden voor wat er gebeurde.
EnglishIt will reject human rights, including the most important of them all, the right to life.
Dan verwerpt Europa het belangrijkste recht van de mens, namelijk het recht op leven.
EnglishIn our view, clean air is a human right for all EU citizens, no matter where they live.
Naar onze mening hebben alle burgers van de EU recht op schone lucht, waar ze ook wonen.
EnglishSteven Strogatz: All right, so that already gives you a hint of what happened.
Steven Strogatz: Ok, dus dat geeft je een idee van wat er gebeurde.
EnglishAll right, the Chinese plan to have a man on the moon by the end of the year.
Oké, China wil voor het eind van het jaar een man op de maan zetten.
EnglishThat was all right as long as the guaranteed prices were very low.
Daarop was niets aan te merken zolang de gegarandeerde prijzen zeer laag waren.
English(Laughter) And since it was near lunch time, they said, "All right, we'll give you some lunch.
(Gelach) Omdat het bijna lunchtijd was, zeiden ze: "Oke, we geven u een lunch.

Synoniemen (Engels) voor "all right":

all right

Vergelijkbare vertalingen voor "all right" in Nederlands

all bijvoeglijk naamwoord
all bijwoord
all telwoord
Dutch
all voornaamwoord