"all-powerful" in het Nederlands

EN

"all-powerful" - vertaling Nederlands

EN

all-powerful {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
all-powerful (ook: almighty, omnipotent)
The laws of physics: invisible, eternal, omnipresent, all-powerful.
De wetten van de fysica: onzichtbaar, eeuwig, alomtegenwoordig, almachtig.
We need to have a Council of Ministers that is all-powerful in my book, even speaking as an MEP.
In mijn ogen hebben we een Raad nodig die almachtig is, ook al ben ikzelf lid van het Europees Parlement.

Voorbeeldzinnen voor "all-powerful" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd finally, I'll give you one last example of free -- perhaps the most powerful of all.
Tenslotte, een laatste voorbeeld van gratis -- misschien het meest krachtige.
EnglishThe laws of physics: invisible, eternal, omnipresent, all-powerful.
De wetten van de fysica: onzichtbaar, eeuwig, alomtegenwoordig, almachtig.
EnglishAs political representatives from all sides, we have powerful tools available to us.
Als volksvertegenwoordigers van alle politieke richtingen beschikken wij over krachtige middelen.
EnglishIt is hot, it is electric, it is all-powerful, and it affects every citizen in the Union.
Het is heet, het is elektrisch, het is harde macht en dat heeft invloed op iedere burger in de Unie.
EnglishThe euro will certainly mean the end of an all-powerful dollar.
De euro zal zeker het alleenrecht van de dollar beëindigen.
EnglishWe need to have a Council of Ministers that is all-powerful in my book, even speaking as an MEP.
In mijn ogen hebben we een Raad nodig die almachtig is, ook al ben ikzelf lid van het Europees Parlement.
EnglishThe European citizen is after all entitled to powerful and efficient protection of the funds in Europe's coffers.
De Europese burger heeft immers recht op een krachtige en doeltreffende bescherming van de Europese financiën.
EnglishAnd all-powerful folks don't need checklists.
Oppermachtige mensen hebben geen checklists nodig.
EnglishCitizens often feel dispossessed of their future by an all-powerful economic globalization.
De burgers hebben vaak de indruk dat ze niet meer over hun toekomst kunnen beschikken vanwege een mondialisering van de almachtige economie.
EnglishI wish to be... an all powerful genie!
EnglishWhat sort of agreements does the old block exemption regulation allow between dealers and the all-powerful car manufacturers?
Welke mogelijkheden biedt de bestaande verordening bij het opstellen van contracten tussen de dealers en de machtige autoproducenten?
EnglishSo all this is very powerful.
EnglishWe can fool ourselves that we are all-powerful and talk about the 'triumph of technology ', but meanwhile that same technology is an enormous threat.
We kunnen ons wel heel machtig wanen en spreken over de " triomf van de techniek ", intussen vormt dezelfde techniek een enorme bedreiging.
EnglishAnyone frightened to make a choice between the all-powerful economy and the protection of our environment becomes bogged down in conflicting decisions.
Wie niet durft te kiezen tussen de overmacht van de economie en de bescherming van ons leefmilieu loopt vast in tegenstrijdige beslissingen.
EnglishAs you know, we have not called for any all-powerful order, but we still take the view that we need direct aid regulations in the medium term.
U weet dat wij geen eisen hebben gesteld wat de marktordening betreft, maar wij blijven erop aandringen dat er op middellange termijn directe steunregelingen komen.
EnglishFinally, it is worth raising the question why the all-powerful wave of liberalization championed by the Commission has slowed when confronted with the postal services.
Ten slotte kan men zich afvragen waarom de buitengewoon sterke liberaliseringsdrang van de Commissie bij de postdiensten aan kracht heeft ingeboet.
EnglishWe might have come to this conference from very, very different stations in life, but believe me, we all share one incredibly powerful thing: we have nothing to lose and everything to gain.
We komen misschien van een heel verschillende achtergrond, maar geloof me, we delen een ongelooflijk krachtig iets -- We hebben niets te verliezen en alles te winnen.
EnglishYou can't fix that problem without addressing shame, because when they teach those folks how to suture, they also teach them how to stitch their self-worth to being all-powerful.
Dat probleem kan je niet oplossen zonder het over schaamte te hebben, want als ze die mensen leren hechten, leren ze hen ook hoe ze hun gevoel van eigenwaarde moeten dichtstikken tot 'oppermachtig'.

Synoniemen (Engels) voor "all-powerful":

all-powerful

Vergelijkbare vertalingen voor "all-powerful" in Nederlands

powerful bijvoeglijk naamwoord
all bijvoeglijk naamwoord
all bijwoord
all telwoord
Dutch