"all of us" in het Nederlands

EN

"all of us" - vertaling Nederlands

EN

all of us {voornaamwoord}

volume_up
This unleashes a dynamic that is to the benefit of all of us.
Dat brengt een dynamiek teweeg waarvan wij allemaal profiteren.
In the end, health is important to all of us, ladies and gentlemen.
Dames en heren, uiteindelijk hechten wij allemaal veel belang aan onze gezondheid.
This is the risk taken by Minister Gama, Commissioner Barnier and by all of us.
Dat risico hebben minister Gama, commissaris Barnier en wij allemaal gelopen.

Voorbeeldzinnen voor "all of us" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is in the interests of all of us to support the fast progress of this matter.
Het is in ons aller belang ervoor te zorgen dat de zaak snel wordt afgehandeld.
EnglishThis is the risk taken by Minister Gama, Commissioner Barnier and by all of us.
Dat risico hebben minister Gama, commissaris Barnier en wij allemaal gelopen.
EnglishNevertheless, we have a doctrine and rules which all of us here have endorsed.
Wij hebben regels waaraan wij allen hier aanwezig onze goedkeuring hebben gehecht.
EnglishArguably that may be true for 24 hours; thereafter it is a matter for all of us.
Dat is misschien voor 24 uur zo, maar daarna is het een zaak voor ons allen.
EnglishBut it was the actions, together, of all of us that brought about that change.
Maar het waren de acties van ons allemaal samen die deze wijziging teweegbrachten.
EnglishAll of us would like to strengthen the security of the supply of electricity.
We willen allemaal de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening waarborgen.
EnglishThis must be the objective of all of us, and that objective must be achieved soon.
Dat moet het doel zijn van ons allemaal en dat doel moet snel worden bereikt.
EnglishIt is a question of the utmost interest to all of us and all of our citizens.
Dat is een vraag die niet alleen ons allen hier, maar ook de bevolking bezighoudt.
EnglishIt would be far more satisfactory for all of us to be engaged in that debate.
Het is immers veel bevredigender als wij allen bij dat debat worden betrokken.
EnglishAnd it is essential to balance, to wisdom and to actually the future of all of us.
Het is essentieel voor de balans, de wijsheid, en de toekomst van ons allen.
EnglishAnd Cape Cod, there are idyllic roads, and all of us can drive in this room.
Op Cape Cod zijn idyllische weggetjes. ~~~ We kunnen hier allemaal autorijden.
EnglishThe issue for all of us is what instruments we can find to combat unemployment.
De vraag is welke instrumenten wij kunnen gebruiken om de werkloosheid te bestrijden.
EnglishAll of us want to see disparities between the regions reduced as much as possible.
Ieder van ons wil de ongelijkheid tussen de regio's zo veel mogelijk verkleind zien.
EnglishBut the Belgian case has brought home to all of us just how serious this problem is.
De zaak-Dutroux heeft er ons allen aan herinnerd hoe ernstig dit probleem is.
EnglishIt is a problem for all of us, but you are, with respect, making it worse.
Het is een probleem voor ons allemaal, maar u maakt het, met alle respect, groter.
EnglishWe have a package before us that in most ways represents a compromise for all of us.
Er ligt een pakket voor ons dat in velerlei opzicht een compromis voor ons allen is.
EnglishYou know, as I do and as do all of us, that people want to debate Europe.
U weet, ik weet, wij allen weten dat de mensen over Europa willen discussiëren.
EnglishThe interminable spread of HIV/ AIDS is a cause of major alarm to all of us.
-- De onstuitbare verspreiding van hiv/aids baart ons allen ernstige zorgen.
EnglishIt is very important for all of us that we make a programme like that succeed.
Het is voor ons allen van groot belang dat een dergelijk programma slaagt.
EnglishI am sure all of us who are not participants will be very happy to hear that.
Ik ben er zeker van dat iedereen die onpartijdig is, erg blij zal zijn met dit nieuws.

Vergelijkbare vertalingen voor "all of us" in Nederlands

of voorzetsel
us voornaamwoord
all bijvoeglijk naamwoord