"all kinds of" in het Nederlands

EN

"all kinds of" - vertaling Nederlands

EN

all kinds of

volume_up
They are frequently at the receiving end of all kinds of discrimination.
Zij zijn veelvuldig het slachtoffer van allerlei vormen van discriminatie.
The problems are recognised as such at all kinds of administrative levels.
Op allerlei bestuurlijke niveaus worden de problemen onderkend.
Secondly, of course, all kinds of promises were made, and they have not been kept.
Ten tweede zijn natuurlijk ook allerlei gedane beloftes niet nagekomen.

Voorbeeldzinnen voor "all kinds of" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAs Commissioner Lamy said, Seattle two years ago failed on all kinds of fronts.
Zoals commissaris Lamy heeft gezegd, was Seattle twee jaar geleden een mislukking.
EnglishAnd in fact, we can use data from all kinds of sources nowadays [to do this].
Tegenwoordig kunnen we gegevens gebruiken uit allerlei bronnen om dit te doen.
EnglishAs it would appear today, the country is breaking up into all kinds of groupings.
Het land valt, zoals het er op het ogenblik uitziet, in allerlei groeperingen uiteen.
EnglishI meet all kinds of people who don't think they're really good at anything.
Ik kom allerlei soorten mensen tegen die denken dat ze nergens echt goed in zijn.
Englishcombat all kinds of internal and external threats created by terrorism and
de strijd aanbinden met alle interne en externe terroristische bedreigingen; en
EnglishNational states support all kinds of Third Way movements, so does Europe.
De nationale staten steunen allerhande bewegingen van de derde weg, Europa ook.
EnglishIdeology does not allow people any freedom and leads to all kinds of slavery.
Ideologie laat mensen niet vrij en leidt tot allerlei vormen van slavernij.
EnglishYou know, all kinds of different ... TED is about invention, let's be honest. ~~~ Right?
Weet je, allerhande soorten -- TED gaat over uitvindingen, laten we eerlijk zijn.
EnglishSo this already, I think, is tremendously useful in all kinds of medicine.
Dit alleen al, denk ik, is enorm nuttig voor allerlei vormen van geneeskunde.
EnglishHe quoted the words of all kinds of people who'd had a variety of these experiences.
Hij citeerde alle mogelijke mensen met een verscheidenheid van dergelijke ervaringen.
EnglishAnd I ended up with a plastic nose, porcelain teeth and all kinds of other things.
Ik kreeg uiteindelijk een plastieken neus, porseleinen tanden en allerlei andere dingen.
EnglishSecondly, of course, all kinds of promises were made, and they have not been kept.
Ten tweede zijn natuurlijk ook allerlei gedane beloftes niet nagekomen.
EnglishThey were subject to all kinds of pressures before, during and after the visits made.
Zij stonden voor, tijdens en na de reizen op allerlei manieren onder druk.
EnglishYou can see this is a major shipping airport, and there's all kinds of activity there.
Je kan zien dat dit een groot goederenvliegveld is, en er is allerlei activiteit daar.
EnglishParliament offered all kinds of compromises during the negotiations.
Het Parlement heeft bij de onderhandelingen elk denkbaar compromis voorgesteld.
EnglishWe're going to have all kinds of implants, drugs that force us to stay awake all the time.
We zien allerlei soorten implantaten verschijnen, medicijnen die ons wakker houden.
EnglishIt could lead to all kinds of new points of contention and differences in interpretation.
Het kan tot allerlei nieuwe twistpunten en interpretatieverschillen leiden.
EnglishThey are frequently at the receiving end of all kinds of discrimination.
Zij zijn veelvuldig het slachtoffer van allerlei vormen van discriminatie.
EnglishThis is because there is status and all kinds of other benefits attached to it.
Er zijn namelijk status en allerlei andere voordelen aan verbonden.
EnglishThey can do graphic design, all kinds of stuff with computers, photography, industrial design.
Grafisch ontwerp, allerlei zaken met computers, fotografie, industrieel ontwerp.

Vergelijkbare vertalingen voor "all kinds of" in Nederlands

kinds zelfstandig naamwoord
Dutch
of voorzetsel
all bijvoeglijk naamwoord
all bijwoord
all telwoord
Dutch