"all its consequences" in het Nederlands

EN

"all its consequences" - vertaling Nederlands

EN

all its consequences [voorbeeld]

volume_up
all its consequences

Voorbeeldzinnen voor "all its consequences" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe are currently facing massive off-shore outsourcing with all its consequences.
Wij worden op dit moment geconfronteerd met massale met alle bijeffecten van dien.
Englishall its consequences
EnglishIt is not a directive that regulates occupational retirement provision as a product taking into account the mobility of employees and all its consequences.
Het is geen richtlijn waarin de bedrijfspensioenvoorziening wordt geregeld als product met het oog op de mobiliteit van werknemers en alle daaraan verbonden gevolgen.
EnglishOn this basis, peace - a genuine peace - can be restored, and poor Lebanon, rid at last of war and all its consequences, can begin to enjoy the normal life of an independent state.
Dan pas kan er vrede komen, een echte vrede, en het arme Libanon kan dan het normale leven van een onafhankelijke staat gaan leiden, dat eindelijk verlost is van de oorlog en de gevolgen ervan.

Vergelijkbare vertalingen voor "all its consequences" in Nederlands

consequences zelfstandig naamwoord
its voornaamwoord
all bijvoeglijk naamwoord