"all in all" in het Nederlands

EN

"all in all" - vertaling Nederlands

EN

all in all {bijwoord}

volume_up
All in all, our Group will vote in favour of this trade agreement, which we welcome.
Alles bij elkaar genomen zal onze fractie deze handelsovereenkomst goedkeuren.
All in all, however, the European Refugee Fund is, in fact, to be regarded as a start.
Alles bij elkaar is het Europees Vluchtelingenfonds slechts het begin.
All in all, the Commission has taken the discharge very seriously this year.
Alles bij elkaar genomen heeft de Commissie de kwijting dit jaar zeer serieus genomen.
all in all (ook: altogether)
All in all, we are seeing shocking breaches of human rights here.
Mijnheer de Voorzitter, al met al schokkende schendingen van mensenrechten.
But all in all it is not strange that the Irish should feel harshly treated.
Maar al met al is het niet merkwaardig dat de Ieren zich slecht behandeld voelen.
All in all, European self-interest appears once again to rule the day.
Het Europese eigenbelang blijkt al met al toch weer sterker.

Voorbeeldzinnen voor "all in all" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAll in all, I do not think the picture is as black as the rapporteur has painted it.
Ik zie deze hele kwestie dus niet zo somber in als de rapporteur blijkbaar doet.
EnglishBut all in all it is not strange that the Irish should feel harshly treated.
Maar al met al is het niet merkwaardig dat de Ieren zich slecht behandeld voelen.
EnglishAll along, all fantasy books have always had maps, but these maps have been static.
Heel lang hebben alle fantasieboeken mappen gehad maar die kaarten waren statisch.
EnglishAll in all, our Group will vote in favour of this trade agreement, which we welcome.
Alles bij elkaar genomen zal onze fractie deze handelsovereenkomst goedkeuren.
EnglishSo all in all I am very pleased with the work we have carried out this morning.
Dus al met al ben ik zeer tevreden met het werk dat wij vanmorgen hier hebben verzet.
EnglishAll in all, a major advantage for companies and consumers alike in Europe.
Dit alles biedt enorme voordelen voor de ondernemingen en consumenten in Europa.
EnglishAnyone can become involved - all governments, all public establishments.
Iedereen kan zich ermee bezighouden, alle overheden, alle openbare instellingen.
EnglishAll in all, I am indebted to the rapporteur and the Committee for this report.
Al met al wil ik de rapporteur en ook de commissie van harte bedanken voor dit verslag.
EnglishAll in all, I think it is fair to say that we are satisfied with the progress of events.
Dat is de huidige stand van zaken en wij zijn daar eigenlijk best tevreden mee.
EnglishAll in all, though, I would like us to take our leave of each other on a positive note.
Al met al kunnen we echter met een positieve instelling afscheid van elkaar nemen.
EnglishAll in all, the Commission has taken the discharge very seriously this year.
Alles bij elkaar genomen heeft de Commissie de kwijting dit jaar zeer serieus genomen.
EnglishAll in all, therefore, this is an excellent report which calls upon us to take action.
Het is dus in alle opzichten een uitstekend verslag, dat ons tot handelen aanspoort.
EnglishIn some cases all schools, all churches, all public venues were closed.
In sommige gevallen werden alle scholen, kerken en openbare gelegenheden gesloten.
EnglishAll in all, the Torres Marques report completely bypasses the subject.
Over het geheel genomen zit het verslag-Torres Marques volledig naast de kwestie.
EnglishAll in all, I would nevertheless support this Council proposal, with certain amendments.
Al met al steun ik met bepaalde amendementen toch dit voorstel van de Raad.
EnglishAfter all, we all spent last week in discussions with trade unionists.
Wij hebben tenslotte de hele vorige week nog met de vakbonden gediscussieerd.
EnglishHowever, all in all, I think this report is great because it gives us four pieces of action.
Al met al denk ik dat dit een geweldig verslag is omdat het vier acties bevat.
EnglishAll in all, I am able to support all the initiatives put forward in the Smet report.
Alles bij elkaar kan ik de initiatieven van het verslag-Smet steunen.
EnglishI am the all, the all is ordained to Me... and they all came forth from Me.
Ik ben de Opper, Het Opper is voorbehouden aan mij... en ze kwamen allemaal voort uit mij.
EnglishAll in all, however, the European Refugee Fund is, in fact, to be regarded as a start.
Alles bij elkaar is het Europees Vluchtelingenfonds slechts het begin.

Synoniemen (Engels) voor "all in all":

all in all

Vergelijkbare vertalingen voor "all in all" in Nederlands

all bijvoeglijk naamwoord
all bijwoord
all telwoord
Dutch
all voornaamwoord