"all eyes" in het Nederlands

EN

"all eyes" - vertaling Nederlands

volume_up
all eyes [voorbeeld]
EN

all eyes [voorbeeld]

volume_up
all eyes
volume_up
een en al oog [vb.]
all eyes
volume_up
een en al aandacht [vb.]

Voorbeeldzinnen voor "all eyes" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNow, after the Federal Reserve's drop in interest rates yesterday, all eyes are on the ECB.
Nadat de FED gisteren de rente heeft verlaagd, richten de blikken zich nu op de ECB.
English♫ ♫ If she beat the tambourine ♫ ♫ to her beguiling dance, all eyes were glowing admiringly.
♫ ♫ Als zij de tamboerijn sloeg, ♫ ♫ wild dansend, dan gloeiden alle ogen.
EnglishAll eyes will now be upon Albania - both the government and the opposition.
Albanië - zowel de regering als de oppositie - weet nu de blikken van iedereen op zich gericht.
EnglishJust like we all have eyes, but some of us have blue eyes and some of us have brown eyes.
Net zoals wij allemaal ogen hebben, maar sommigen hebben blauwe en anderen hebben bruine ogen.
EnglishThen, the eyes of all Europe’ s media were upon this House.
Toen waren de ogen van alle Europese media gericht op het Europees Parlement.
EnglishThere is a crowd of 70 000 and all eyes are on the pitch and on the players.
Er zitten 70 000 toeschouwers op de tribunes en alle ogen zijn gericht op het veld en op de spelers.
EnglishFor too long, all eyes have been on the composition of the board and the differences of opinion on that score.
Te lang is alle aandacht uitgegaan naar de bestuurssamenstelling en de meningsverschillen daarover.
EnglishYour child’ s laughter, the colour of its skin and eyes, all were already present in the embryo.
Het lachen van uw kind, de huidkleur van uw kind, de kleur ogen van uw kind, het was allemaal al aanwezig in het embryo.
EnglishIn their eyes all else was no more than practical detail.
In hun ogen was al het overige slechts bijzaak.
EnglishHe wanted us instead to use these cheap cardboard viewers so that there was no chance at all that our eyes would be damaged.
We moesten van hem een kartonnen bril dragen zodat er helemaal geen kans was op oogbeschadiging.
EnglishRight away, I hope that all of your eyes glaze over.
EnglishSo all eyes will be on tomorrow's vote.
Het is dus oppassen geblazen bij de stemming morgen!
EnglishMr President, all eyes are on efforts to agree a Constitutional Treaty before the year is out.
- Mijnheer de Voorzitter, al onze ogen zijn gericht op de pogingen om vóór het einde van het jaar een grondwettelijk verdrag te sluiten.
EnglishAll eyes turn now to Ireland.
EnglishAll eyes are on Belgrade.
EnglishAll eyes were on the Erika in the first instance, but a tanker was sinking in other waters off Turkey at the same time.
Het ging in eerste instantie om de Erika, maar op hetzelfde moment ging er ergens anders in de wateren rond Turkije een tanker naar de bodem.
EnglishAll the eyes turned to me.
EnglishI believe that this is the constructive way to evaluate the results of the crisis, with a view to the future and, above all, in the eyes of the citizens.
Ik meen dat dit een opbouwende manier is om gericht naar de toekomst en met name naar de burgers het resultaat van de crisis te begrijpen.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, today and tomorrow, all eyes of the whole trade union world will be on this House, as will those of everyone who works hard for a more social Europe.
-- Voorzitter, collega's, commissaris, vandaag en morgen zijn de ogen van de hele vakbondswereld, maar ook van iedereen die ijvert voor een socialer Europa, gericht op dit Parlement.

Vergelijkbare vertalingen voor "all eyes" in Nederlands

eyes zelfstandig naamwoord
Dutch
all bijvoeglijk naamwoord
all bijwoord
all telwoord
Dutch