"all day" in het Nederlands

EN

"all day" - vertaling Nederlands

EN

all day {zelfstandig naamwoord}

volume_up
He drinks all day...... then takes all that medicine and it makes him worse.
Hij drinkt de hele dag en...... slikt medicijnen, die 't erger maken.
(Laughter) Or we'll be here all day with my childhood stories.
(Gelach) Of we zijn hier de hele dag bezig met verhalen uit mijn kindertijd.
Look at me: I work all day, from six in the morning until two the following morning.
Kijk eens naar mij: ik werk de hele dag, van 's morgens zes tot 's nachts twee.

Voorbeeldzinnen voor "all day" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLook at me: I work all day, from six in the morning until two the following morning.
Kijk eens naar mij: ik werk de hele dag, van 's morgens zes tot 's nachts twee.
EnglishI do not know how it can be healthy for the staff who must sit there all day.
Ik denk niet dat dit gezond is voor het personeel dat daar de hele dag moet zitten.
EnglishWe have to avoid older people being taken by surprise by a change-over all in one day.
Voorkomen moet worden dat ouderen verrast worden door de omwisseling in één dag.
EnglishAnd it all started one day on a plane, on my way to TED, seven years ago.
Het startte allemaal op een dag in het vliegtuig op weg naar TED, zeven jaar geleden.
EnglishIt is a sad day when all the Members of this House cannot do the same.
Het is een trieste dag als niet alle leden van dit Parlement datzelfde kunnen doen.
EnglishHe drinks all day...... then takes all that medicine and it makes him worse.
Hij drinkt de hele dag en...... slikt medicijnen, die 't erger maken.
EnglishBut, you will not live to see the day all Korea is ruled by the north.
Maar je zal niet meemaken, dat heel Korea door het Noorden geregeerd wordt.
EnglishSome have suggested having national referendums all on the same day.
Sommigen hebben geopperd de nationale referenda allemaal op dezelfde dag te houden.
EnglishThe first was avoiding the little sins that we all commit every day.
De eerste was het vermijden van alle kleine zonden die we dagelijks plegen.
EnglishDemocracy did win the day, after all the ups and downs, with which we are all familiar.
De democratie heeft inderdaad gezegevierd, na vele verwikkelingen die eenieder bekend zijn.
EnglishWhy do we expect people to work well if they're being interrupted all day at the office?
Waarom verwachten we dat mensen goed werken als ze de hele dag gestoord worden op kantoor?
EnglishMetaphor matters because it's around us every day, all the time.
Metaforen zijn belangrijk omdat ze alomtegenwoordig zijn, elke dag, altijd.
English(Laughter) Or we'll be here all day with my childhood stories.
(Gelach) Of we zijn hier de hele dag bezig met verhalen uit mijn kindertijd.
EnglishWith regard to asylum and immigration, the truth is that I have been perplexed all day.
Wat asiel en immigratie betreft, weet ik eerlijk gezegd de hele dag al niet waar ik aan toe ben.
EnglishIt now goes at 125 feet a day, dumping all this ice into the ocean.
Hij gaat nu tegen 125 meter per dag en dumpt al dit ijs in de oceaan.
EnglishThis is a battle we all fight every day, along with trying to get to the gym.
Dat is een gevecht dat wij elke dag moeten leveren. ~~~ Evenals onze pogingen om aan fitness te doen.
EnglishAnd he says, "I could go there all day long and talk to people and share ideas for free."
Hij zegt: "Ik zou er de hele dag kunnen zitten praten met mensen, en gratis ideeën uitwisselen."
EnglishPlease could that be corrected, because I was here all day.
Ik verzoek u dat te laten corrigeren want ik was gisteren heel de dag hier.
EnglishThe special thing on these three jumps were, I hiked them all and climbed them all in only one day.
Het bijzondere van deze drie sprongen was, dat ik ze allemaal beklom in slechts één dag.
EnglishWell, Einstein is very honored to be here at TED 2006, amongst all you modern-day Einsteins.
Einstein vindt het een eer om hier op TED 2006 te zijn, tussen al jullie Einsteins van vandaag.

Synoniemen (Engels) voor "all day long":

all day long
English

Vergelijkbare vertalingen voor "all day" in Nederlands

day zelfstandig naamwoord
all bijvoeglijk naamwoord
all bijwoord
all telwoord
Dutch