"all around the world" in het Nederlands

EN

"all around the world" - vertaling Nederlands

EN

all around the world [voorbeeld]

volume_up
all around the world
All around the world, we're seeing more and more people embrace this walkshed life.
Over de hele wereld zien we steeds meer mensen het lopende leven omarmen.
So teachers and students all around the world are already using this.
Dus leraren en studenten over de hele wereld gebruiken dit al.
When Intel does surveys all around the world and we say, "Quick response: healthcare."
Als Intel over de hele wereld enquêteert en we zeggen: "Vlug antwoorden: gezondheidszorg."

Voorbeeldzinnen voor "all around the world" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo we've created formulations for all around the world using regional byproducts.
We hebben dus formules gemaakt voor overal ter wereld, met regionale restproducten.
EnglishI'm going to do an international biennial; I need artists from all around the world.
Ik ga een internationale biënnale doen, ik nodig kunstenaars uit de hele wereld uit.
EnglishAll around the world, we're seeing more and more people embrace this walkshed life.
Over de hele wereld zien we steeds meer mensen het lopende leven omarmen.
EnglishWhen Intel does surveys all around the world and we say, "Quick response: healthcare."
Als Intel over de hele wereld enquêteert en we zeggen: "Vlug antwoorden: gezondheidszorg."
EnglishAnd it means that you now eat products, which can come from all around the world.
Dat betekent dat je nu producten vanuit de hele wereld kunt eten.
English' cause people all around the world, Joe, they just want to look pretty.
Omdat de mensen, Joe... er alleen maar mooi uit willen zien.
EnglishThe women in this room and watching in L.A. and all around the world are not exceptions.
De vrouwen in deze kamer en toekijkend in L.A. en in de rest van de wereld zijn geen uitzonderingen.
EnglishSo teachers and students all around the world are already using this.
Dus leraren en studenten over de hele wereld gebruiken dit al.
EnglishAll around the world I've been told an almost identical story.
Over de hele wereld kreeg ik een bijna identiek verhaal te horen.
EnglishNow he's in London, and he ships by FedEx all around the world.
Nu zit hij in Londen, en verstuurt hij het over de hele wereld.
EnglishAnd within half a day donation sites were up, and donations were pouring in from all around the world.
Binnen een halve dag waren er donatiesites. ~~~ Er stroomden donaties binnen uit de hele wereld.
EnglishA broad coalition of countries from all around the world stood shoulder to shoulder in repelling this aggression.
Vele landen overal ter wereld hebben toen een brede coalitie tegen deze aanval gesloten.
EnglishIt's actually been spreading all around the world and mainly through our kind of food systems that we're exporting.
Het verspreidt zich over heel de wereld voornamelijk door het type voedselsysteem dat we exporteren.
EnglishSo all around the world people are doing the same thing.
EnglishWe're starting to see these happening all around the world.
EnglishSo Valentine's Day is coming up in a couple of days, and these are currently arriving in mailboxes all around the world.
Valentijnsdag is over een paar dagen, en deze arriveren momenteel in postbussen over de hele wereld.
EnglishBut, all around the world, in Japan, in Canada, there's talk about this, of reviving this in the United States.
Maar over de hele wereld, in Japan, in Canada, in de Verenigde Staten wordt eraan gedacht om ermee te herbeginnen.
EnglishThere have been protests from all around the world.
EnglishFinally, all around the world, people have begun to believe that there is something going on very wrong with our climate.
Eindelijk beginnen mensen overal ter wereld te begrijpen dat er iets helemaal verkeerd gaat met ons klimaat.
EnglishAll around the world climates are mixed up.
Over de hele wereld raakt het klimaat in de war.