"all along" in het Nederlands

EN

"all along" - vertaling Nederlands

EN

all along {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
all along (ook: abiding, lasting)
all along
all along
all along

Voorbeeldzinnen voor "all along" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAll along, all fantasy books have always had maps, but these maps have been static.
Heel lang hebben alle fantasieboeken mappen gehad maar die kaarten waren statisch.
EnglishThat is why all of this is along the right lines, and why it is extremely important.
Ik denk daarom dat wij nu op de goede weg zijn en dat is bijzonder belangrijk.
EnglishThis is a picture at Punta Tombo in February showing all the penguins along the beach.
Dit is een foto van Punta Tombo in februari die alle pinguïns langs het strand toont.
EnglishOur policy all along has been ambitious and one that advocates public participation.
Ons beleid is voortdurend ambitieus geweest en heeft de deelname van de burgers verdedigd.
EnglishIf you want this position...... you must submit your stuff, along with all your colleagues.
Als je deze baan wilt...... moet je je werk indienen net als al je collega's
EnglishAnd all along the sides of these chimneys is shimmering with heat and loaded with life.
Naast deze schoorstenen flikkert de hitte en bruist het van het leven.
EnglishYou can do amazing things when you realize what nature has been doing all along.
Je kunt verbazingwekkende dingen doen als je je realiseert wat de natuur al de hele tijd heeft gedaan.
EnglishAnd certainly, we could have been shoveling out those fire hydrants all along, and many people do.
En zeker, we konden altijd al brandkranen uitgraven, en velen doen dat ook.
EnglishI feel like Rodney King, you know, saying, why can't we all just get along?
Ik voel me als Rodney King, je weet wel, die zegt: "Waarom kunnen we niet allemaal vrienden zijn?"
EnglishWhen the Jedi learn what has transpired here, they will kill us, along with all the Senators.
Als de Jedi te weten komen wat hier plaatsvond, zullen ze ons en alle senatoren vermoorden.
EnglishI don't go along with all that, but it's interesting that he had a simple solution.
Ik ben het daar niet helemaal mee eens, maar het is interessant dat hij een eenvoudige oplossing had.
EnglishThis is a battle we all fight every day, along with trying to get to the gym.
Dat is een gevecht dat wij elke dag moeten leveren. ~~~ Evenals onze pogingen om aan fitness te doen.
EnglishIt is my view that discrimination has continued, all along, despite all the talk of change.
Naar mijn indruk vindt discriminatie nog steeds plaats, ondanks alle gepraat over verandering.
EnglishIn the glass panels all along is sort of the history of imagination.
In de vitrines zie je eigenlijk de geschiedenis van de verbeelding.
EnglishBecause these rivers are the lifeblood of people all along their course.
Omdat deze rivieren de levensader zijn van de mensen erlangs.
EnglishIt's probably gonna say " Big Red " all along the side of the truck...... in big, red letters.
Er staat waarschijnlijk " Big Red " op de zijkant van de vrachtauto...... in grote, rode letters.
EnglishThese courageous people, along with all peace-loving people in the Middle East, deserve our support.
Deze moedige mensen en alle vredelievende mensen in het Midden-Oosten verdienen onze steun.
EnglishYou have given away the case that I have supported all along.
Daarmee verwijdert u zich van de visie die ik altijd heb gehuldigd.
EnglishThis was the justification, despite what some people were saying all along about the situation.
Dit was de rechtvaardiging, ondanks wat sommige mensen al die tijd hebben gezegd over de situatie.
EnglishWe were according equal rights to Euro-parliamentarians by arresting them along with all the others.
Door ook Europese afgevaardigden te arresteren, hebben we aan hen gelijke rechten toebedeeld.

Synoniemen (Engels) voor "all along":

all along

Vergelijkbare vertalingen voor "all along" in Nederlands

along voorzetsel
Dutch
along bijwoord
Dutch
all bijvoeglijk naamwoord
all bijwoord
all telwoord
Dutch