EN

alike {bijwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "alike" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt provides a welcome new place for tourists and locals alike to visit and enjoy.
Het bos is ook een aantrekkingspool voor toeristen en voor de plaatselijke bevolking.
EnglishAll in all, a major advantage for companies and consumers alike in Europe.
Dit alles biedt enorme voordelen voor de ondernemingen en consumenten in Europa.
EnglishI don't know why it is that they want to think that men and women are alike.
Ik weet niet waarom het is dat ze willen denken dat mannen en vrouwen hetzelfde zijn.
EnglishThis is a role for the Commission, Member States and governments alike.
Daar ligt een rol voor de Commissie, de lidstaten en evengoed voor de regeringen.
EnglishDemand rises when people – citizens and workers alike - have confidence.
Het is niet voldoende de prijzen te laten zakken om de vraag aan te wakkeren.
EnglishPublic service may and must be performed by public and private operators alike.
De openbare dienst kan en moet worden uitgevoerd door openbare en particuliere operatoren.
EnglishThis again will mean increased cost to the consumer and industry alike.
Dit zal eveneens leiden tot hogere kosten voor zowel de consument als de industrie.
EnglishGreen papers and white papers come one after another and are all more or less alike.
Groenboeken, witboeken, ze volgen elkaar op en lijken als twee druppels water op elkaar.
EnglishThe post office is close to people, to consumers and to employees alike.
De posterijen staan dicht bij de mensen, of het nu om consumenten of werknemers gaat.
EnglishOur Queen, a member of the House of Orange, is queen of catholics and protestants alike.
Onze koningin, die een Oranje is, is een koningin van katholieken en van protestanten.
EnglishBut these are concerns which worry everybody - states, companies, consumers alike.
Dat gaat echter iedereen aan: staten, ondernemingen en consumenten.
EnglishSo we must continue to invest in the education of all people, young and old alike.
Wij moeten dus in de opleiding van jong en oud blijven investeren.
EnglishFor bonobos and humans alike, life is not just red in tooth and claw.
Zowel voor bonobo's als voor mensen, het leven is niet alleen 'rood in tand en klauw'.
EnglishIn this respect we are all under an obligation, governments and social partners alike.
Hiertoe zijn we allemaal verplicht, niet alleen de regeringen maar ook de sociale partners.
EnglishMr President, when the tsunami came, rich and poor alike were affected.
Mijnheer de Voorzitter, toen de tsunami kwam, werden arm en rijk in gelijke mate getroffen.
EnglishIt is good to see familiar faces and new faces alike in this new Parliament.
Het is goed om hier zowel bekende als nieuwe gezichten te zien.)
EnglishBusinesses and tax administrations alike are set to gain from this new situation.
Dit is inderdaad een verandering die zowel de bedrijven als de belastingdiensten ten goede zal komen.
EnglishThis applies to primary, secondary and university education alike.
Dat geldt zowel voor het basis-, middelbaar als universitair onderwijs.
EnglishThere is no reason why these portraits should look alike.
Er is geen enkele reden waarom deze portretten op elkaar zouden moeten lijken.
EnglishThe BSE crisis is a disaster for both consumers and producers alike.
De BSE-crisis is een ramp voor zowel de consument als de producent.

Synoniemen (Engels) voor "alike":

alike
look-alike