"to alight" in het Nederlands

EN

"to alight" - vertaling Nederlands

Voorbeeldzinnen voor "to alight" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSouthern Europe has been set alight more and more frequently over recent years.
Zuid-Europa staat de laatste jaren steeds vaker in brand.
EnglishThe EU must, then, vigorously support those who keep the flame of democracy and freedom alight.
Daarom moet de EU krachtige steun geven aan degenen die het licht van de democratie en de vrijheid brandende houden.
EnglishI need only mention the case of the homosexual Sebastian Nouchet, who was doused in petrol and set alight in France.
Denken we maar aan het geval van Sebastian Nouched, die werd overgoten met benzine en in brand gestoken in Frankrijk.
EnglishMr President, I asked if I could speak twenty minutes ago; I pressed the button, and it is still alight, so I can prove it.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb het woord gevraagd twintig minuten geleden, en ik heb op het knopje gedrukt en het brandt nog en ik kan het dus nog bewijzen.
EnglishThe Portuguese and other European citizens living in South Africa will then feel that Europe is not abandoning them to their fate and will keep the flame of hope alight.
De Portugezen en andere Europeanen die in Zuid-Afrika wonen zullen er op die wijze van doordrongen geraken dat Europa ze niet aan hun lot zal overlaten.