EN

to alienate [alienated|alienated] {werkwoord}

volume_up
If the EU wishes to alienate itself from the public even more, then it should go down this route.
Als de EU verder wil vervreemden van de bevolking, dan moet ze die weg maar opgaan.
With empty promises alone and no money to back them up, you will only alienate the voter even more.
Met alleen maar loze beloftes zonder geld, zult u de kiezer alleen maar verder van u vervreemden.
If it is not then we run the risk of alienating the citizens of Europe.
Anders lopen wij het gevaar de burgers van Europa te vervreemden.

Voorbeeldzinnen voor "to alienate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf the EU wishes to alienate itself from the public even more, then it should go down this route.
Als de EU verder wil vervreemden van de bevolking, dan moet ze die weg maar opgaan.
EnglishWith empty promises alone and no money to back them up, you will only alienate the voter even more.
Met alleen maar loze beloftes zonder geld, zult u de kiezer alleen maar verder van u vervreemden.
EnglishPromoting European political parties will only further alienate the citizen from European politics.
Het stimuleren van Europese politieke partijen zal de burger alleen maar nog verder verwijderen van de Europese politiek.
EnglishFundamentally, our attitude is that it is not to Europe’ s advantage to alienate itself from this growing economy by means of customs duties and quotas.
Ons principiële standpunt is dat Europa er geen baat bij heeft om zich met douanerechten en quota van deze groeiende economie te verwijderen.
EnglishIf we really want to get people ’ s backs up and alienate young people from the European Union, that would be the way to go!
Als we de mensen echt het bloed onder de nagels vandaan willen halen en de jongeren nog meer willen laten vervreemden van de Europese Unie, dan moeten we dit voorstel zeker volgen!
EnglishThe risk would be to alienate public opinion in these countries against the Union and that would risk us being seen as vacuous and vacillators.
Daardoor zouden wij ook het risico lopen dat de publieke opinie in deze landen zich tegen de Unie keert en dat wij als inhoudsloos en weifelaars worden beschouwd.