EN

alien {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
2. juridisch
The word alien is a word which we treat very carefully in our European tradition.
Het woord vreemdeling is in onze Europese traditie een woord waar wij buitengewoon op moeten letten.

Voorbeeldzinnen voor "alien" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhat are you looking at, in the crater is the living spirit of an alien's home world.
Wat u nu ziet in de krater is de levende Geest van een buitenaardse planeet.
EnglishAre UFOs alien spaceships or perceptual cognitive mistakes -- or even fakes?
Zijn UFO's buitenaardse ruimtetuigen of waarnemingsfouten, of zelfs bedrog?
EnglishAnd that life enjoys a three-dimensional existence, which is alien to us.
En dat leven geniet een driedimensionaal bestaan wat ons volledig vreemd is.
EnglishIf that is an alien concept to Mr Barón Crespo, then I am sorry for him.
Als de heer Barón Crespo daar anders over denkt, dan spijt mij dat voor hem.
EnglishAlien constructs like this risk watering down the fundamental freedoms.
Afwijkende constructies zoals deze dreigen de fundamentele vrijheden af te zwakken.
EnglishTurkey is part of a world that is alien to us in terms of its culture and traditions.
Turkije maakt deel uit van een wereld die ons in termen van cultuur en tradities vreemd is.
EnglishAs a French woman and citizen, this vision of the world is particularly alien to me.
Als Franse burger komt deze wereldvisie op mij uiterst vreemd over.
EnglishThey actually said that one of the stars you see in the spectra is an alien.
Ze beweerden eigenlijk dat je aan de spectra kan zien dat een van die sterren een vreemde is.
EnglishThe EU is alien to the majority of citizens, who do not consider it their homeland.
De Europese Unie zegt het merendeel van de burgers niets; ze voelen zich er niet mee verbonden.
EnglishThe word alien is a word which we treat very carefully in our European tradition.
Het woord vreemdeling is in onze Europese traditie een woord waar wij buitengewoon op moeten letten.
EnglishThe concept of Customs personnel now being required to wear an EU badge is quite alien to us.
Wij vinden het een vreemd idee om het douanepersoneel nu een EU-embleem te laten dragen.
EnglishHe must not be burdened with the demands of a bureaucracy that he may find quite alien.
Hij mag ook niet met de eisen van een hem wellicht geheel onbekende bureaucratie belast worden.
EnglishIn fact, they saw this people who landed at their shores as alien.
Sterker nog, ze vonden deze mensen die op hun kusten aankwamen, vreemd.
EnglishIf Joe jumped in a coral reef, there are many things the alien could see.
Als Jan in een koraalrif zou gaan duiken zijn er vele dingen die de buitenaardse zou kunnen zien.
EnglishThis is not something alien to our borders but something that persists within these very borders.
Het is geen verschijnsel van buiten onze grenzen, maar iets dat binnen die grenzen leeft.
EnglishThe other possibility -- (Laughter) -- is, perhaps, Enrico Fermi himself was an alien.
De andere mogelijkheid -- (Gelach) -- is dat, misschien, Enrico Fermi zelf een buitenaards wezen was.
EnglishI loved her, and then she went out into that strange, alien land.
Ik hield van haar, en toen vertrok ze dat vreemde onbekende land in.
EnglishIf you were to visit education, as an alien, and say "What's it for, public education?"
Als je een opleiding zou bezoeken als buitenaards wezen… en zegt: “Waartoe dient openbare scholing?”
EnglishIt's a surprise that it has humanity, but also man-made, future, alien associations.
Het heeft verrassende mensachtige trekken. ~~~ maar ook handgemaakte, toekomstige, buitenaardse trekken.
EnglishWe changed our logo, for the day, from the alien to a Splashy, to sort of help the cause.
We veranderden ons logo voor dat moment van de alien naar een Splashy, om de zaak vooruit te helpen.