"algorithm" in het Nederlands

EN

"algorithm" - vertaling Nederlands

EN

algorithm {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. wiskunde
algorithm
So his algorithm tells the robot what part to pick up, when and where to place it.
Dit algoritme vertelt de robot welk deel ze moeten oppikken, wanneer, en waar ze het moeten neerzetten.
We pasten een genetisch algoritme toe.
Het is dus een zeer eenvoudig algoritme.

Voorbeeldzinnen voor "algorithm" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo his algorithm tells the robot what part to pick up, when and where to place it.
Dit algoritme vertelt de robot welk deel ze moeten oppikken, wanneer, en waar ze het moeten neerzetten.
EnglishBut if you're a Wall Street algorithm and you're five microseconds behind, you're a loser.
Maar als je een Wall-Streetalgoritme bent, en je bent 5 microseconden te laat, ben je een loser.
EnglishWhen it comes to being dexterous, it's not even clear what the algorithm is you have to solve to be dexterous.
Als het gaat om behendigheid is het zelfs niet duidelijk welk algoritme je moet oplossen.
EnglishAs there is a machine learning algorithm in this --
Omdat er een leeralgoritme voor de machine hierin --
EnglishSo his algorithm essentially tells these robots how to autonomously build cubic structures from truss-like elements.
Zijn algoritme zegt deze robots hoe ze autonoom kubusstructuren moeten bouwen uit bundel-achtige elementen.
EnglishWe'll actually part the water to pull money out of the air, because it's a bright future if you're an algorithm.
We gaan het water scheiden om geld uit de lucht te trekken, want de toekomst lacht je toe als je een algoritme bent.
EnglishAnd I started to realize that the cycles of fertility were just like the recursive cycles in the geometric algorithm that builds this.
Ik besefte dat de vruchtbaarheidscycli leken op de recursieve cycli in het geometrische algoritme dat dit bouwt.
EnglishSo it's a very simple algorithm.
EnglishWe applied the genetic algorithm.
EnglishSo we collaborated with our colleagues in University of New Brunswick, came up with this algorithm control, which Amanda can now demonstrate.
Dus werkten we samen met onze collega's van de universiteit van New Brunswick de algoritmecontrole uit die Amanda nu kan demonstreren.
EnglishAnd they're having appliances in your home talk to one another through that algorithm, and determine how to minimize peak power use.
Ze zorgen ervoor dat de apparaten in jouw huis met elkaar praten volgens hetzelfde algoritme en bepalen hoe ze piekbelasting kunnen verminderen.
EnglishHe had no concept of the idea of an algorithm, but that's what he described in that book, and this is what we now know as the evolutionary algorithm.
Hij had geen idee van een algoritme. ~~~ Maar hij beschreef het wel in zijn boek, an dat is wat wij vandaag een evolutionair algoritme noemen.
EnglishThis algorithm has been put into a software program that's now being used to make bridges lightweight, to make building beams lightweight.
Dit algoritme is ook toegepast in een softwareprogramma dat gebruikt wordt om bruggen zo licht mogelijk te ontwerpen, om lichtgewicht kolommen voor gebouwen te maken.
EnglishUsually, with a genetic algorithm on a computer today, with a three gigahertz processor you can solve many, many formerly intractable problems in just a matter of minutes.
Tegenwoordig kan zo'n programma op een hedendaagse computer met een drie gigahertz processor vroeger onoplosbare problemen in enkele minuten oplossen.
EnglishOne reason is a very smart five year-old could tell you the algorithm for that top problem -- look at all possible moves to the end of the game and choose the one that makes you win.
Een reden is dat een zeer slimme vijfjarige je het algoritme voor dat probleem zou kunnen vertellen: kijk naar alle mogelijke zetten op het einde van het spel en kies voor die ene waardoor je wint.

Synoniemen (Engels) voor "algorithm":

algorithm