"Algerian" in het Nederlands

EN

"Algerian" - vertaling Nederlands

EN

Algerian {zelfstandig naamwoord}

volume_up
A number of Algerian publications are the target of frequent and routine persecution.
Een aantal Algerijnse publicaties is voortdurend het doelwit van repressie.
The security system has been negotiated with the Algerian authorities.
Met de Algerijnse autoriteiten is over het beveiligingssysteem onderhandeld.
Algerian journalists are in an unenviable situation.
De situatie van de Algerijnse journalisten is weinig benijdenswaardig.
I ask myself the same question, when I think that in France an Algerian could meet you.
Ik stel mij net dezelfde vraag als ik bedenk dat een Algerijn u in Frankrijk ontmoet.
Why should an Algerian be able to vote here when I could not vote in Algeria in the same conditions?
Waarom zou een Algerijn bij ons moeten kunnen stemmen als ik niet onder dezelfde voorwaarden kan stemmen in Algerije?
You know well that the calls issued from Boulevard Saint-German in Paris or from this floor will not save a single Algerian life.
U weet heel goed dat de oproepen vanaf de Boulevard Saint-Germain in Parijs of vanuit dit halfrond het leven van geen enkele Algerijn redden.

Voorbeeldzinnen voor "Algerian" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMadam President, the Algerian government does not accept critical journalists.
Mevrouw de Voorzitter, in Algerije aanvaardt de regering geen kritische journalisten.
EnglishWe must help the Algerian people, without setting ourselves up as lesson-givers.
Wij moeten het Algerijnse volk hulp bieden zonder ons als schoolmeesters op te stellen.
EnglishI would call on the Algerian Government to ensure that there is complete freedom here.
Ik roep de Algerijnse regering ertoe op de persvrijheid volledig te garanderen.
EnglishYet France, in its hypocrisy, refuses to grant that status to Algerian refugees.
Frankrijk weigert heel hypocriet dit statuut toe te kennen aan Algerijnse vluchtelingen.
EnglishIt is easy to agree on that, but the Algerian Government cannot do it by itself.
Daarover zijn we het snel eens, maar dat kan de huidige Algerijnse regering niet alleen.
EnglishA number of Algerian publications are the target of frequent and routine persecution.
Een aantal Algerijnse publicaties is voortdurend het doelwit van repressie.
EnglishAs a result, it is possible to lock up Algerian journalists more quickly and for longer.
Daarmee wordt het mogelijk Algerijnse journalisten sneller en langer op te sluiten.
EnglishPlenty of reason, therefore, to take the Algerian authorities to task about this.
Reden genoeg dus om de Algerijnse autoriteiten hierop aan te spreken.
EnglishAlgerian women should lead civil and political society in that country.
De Algerijnse vrouwen moeten de civiele, politieke maatschappij in dit land leiden.
EnglishI ask myself the same question, when I think that in France an Algerian could meet you.
Ik stel mij net dezelfde vraag als ik bedenk dat een Algerijn u in Frankrijk ontmoet.
EnglishThe security system has been negotiated with the Algerian authorities.
Met de Algerijnse autoriteiten is over het beveiligingssysteem onderhandeld.
EnglishIt is shameful how the Algerian authorities do not come up to the mark in this respect.
Het is beschamend hoe de Algerijnse autoriteiten hierin tekortschieten.
EnglishThe first is for Algerian women to play an important political role in the future.
Eerst en vooral is er de politieke rol die de Algerijnse vrouwen in de toekomst moeten spelen.
EnglishMr President, as we all know, the Algerian situation is giving serious cause for concern.
Mijnheer de Voorzitter, wij weten allen dat de situatie in Algerije zeer zorgwekkend is.
EnglishWhat can Europe do to help the reconstruction of the Algerian nation?
Op welke manier kan Europa nu hulp bieden voor de wederopbouw van de Algerijnse natie?
EnglishFinally, we must announce our confidence in the Algerian people.
Tot slot moeten wij ons vertrouwen in het Algerijnse volk luid verkondigen.
EnglishWe must help the Algerian government and people to reinstate well-deserved peace.
Wij moeten de regering en het Algerijnse volk helpen om opnieuw een welverdiende vrede in te stellen.
EnglishI am sure that they represent the majority of the Algerian people.
Ik ben ervan overtuigd dat zij de meerderheid van het Algerijnse volk vertegenwoordigen.
EnglishOur Parliament must enter into dialogue with the Algerian Parliament.
Ons Parlement moet een dialoog aangaan met het Algerijnse parlement.
EnglishLet him quite simply act so that Algerian society can live at last.
President Zeroual moet ervoor zorgen dat de Algerijnse samenleving eindelijk kan ademhalen.