"Algeria" in het Nederlands

EN

"Algeria" - vertaling Nederlands

EN

Algeria {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Algeria
And if we wished to give lessons on Algeria, well, we are giving lessons on Algeria.
En als wij zin hebben om wijze lessen te geven over Algerije, nu, dan doen wij dat ook.
Negotiations are also under way for a new association agreement with Algeria.
Er wordt ook onderhandeld over een nieuwe associatieovereenkomst met Algerije.
As far as Algeria is concerned, the situation there is completely outrageous.
De situatie met betrekking tot Algerije is echt krankzinnig.

Voorbeeldzinnen voor "Algeria" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLike the Council, we say that Algeria deserves confidence and critical support.
Evenals de Raad zeggen wij: Algerije verdient vertrouwen en kritische steun.
EnglishNegotiations are also under way for a new association agreement with Algeria.
Er wordt ook onderhandeld over een nieuwe associatieovereenkomst met Algerije.
EnglishMr President, the situation in Algeria remains serious and is totally unacceptable.
Voorzitter, de situatie in Algerije blijft ernstig en is absoluut niet acceptabel.
EnglishB5-0350/ 2001 by Belder, on behalf of the EDD Group, on the situation in Algeria;
B5-0350/2001 van de heer Belder, namens de EDD-Fractie, over de situatie in Algerije;
EnglishThe question now is how democratic tendencies can be supported in Algeria.
De vraag is nu hoe democratische tendensen in Algerije kunnen worden ondersteund.
EnglishThe European Union cannot turn its back on what is going on in Algeria at this moment.
De Europese Unie mag de ogen niet sluiten voor wat momenteel in Algerije gebeurt.
EnglishBut as I have said, the situation in Algeria is highly complex and difficult.
Zoals ik al stelde, is de toestand in Algerije uiterst complex en moeilijk.
EnglishSince the French moved out of Algeria, there has been one dictatorship after another.
Sinds de Fransen weg zijn uit Algerije is er de ene dictatuur geweest na de andere.
EnglishYesterday we had the President of Algeria, Mr Bouteflika, here with us.
Gisteren hadden wij de president van Algerije, de heer Bouteflika, hier bij ons.
EnglishI would like to know what Western and democratic countries want in Algeria.
Ikzelf wil weten wat de westerse en democratische landen in Algerije willen.
EnglishB5-0394/ 2001 by Caullery, on behalf of the UEN Group, on the situation in Algeria;
B5-0394/2001 van mevrouw Caullery, namens de UEN-Fractie, over de situatie in Algerije.
EnglishWe do not have the right to go to Algeria and forget this, whoever we are speaking to!
Wij mogen niet naar Algerije gaan en dit vergeten, wie onze gesprekspartner ook zij!
EnglishThe same is happening again with regard to the escalating drama in Algeria.
Hetzelfde speelt zich nu alweer af ten aanzien van het escalerende drama in Algerije.
EnglishA dialogue is now being conducted which still does not include all the parties in Algeria.
Na wordt er een dialoog gevoerd, die echter niet alle partijen in Algerije omvat.
EnglishAnd if we wished to give lessons on Algeria, well, we are giving lessons on Algeria.
En als wij zin hebben om wijze lessen te geven over Algerije, nu, dan doen wij dat ook.
EnglishWe have already seen this happen in Congo, Algeria, Angola and Mozambique.
We hebben dit al eerder gezien - in de Kongo, in Algerije, in Angola en in Mozambique.
EnglishWe are replying today to the invitation of the Council, which desired a debate on Algeria.
Wij antwoorden vandaag op de oproep van de Raad die een debat over Algerije wenste.
EnglishYou will have realised already that this has very little to do with Algeria.
Jullie zullen wel begrijpen dat dit weinig te maken heeft met Algerije.
EnglishThe European Parliament cannot stop the war in Algeria with a resolution.
Wij kunnen in dit Parlement zelfs met een resolutie de oorlog in Algerije niet stoppen.
EnglishThe people of Algeria must again have a chance to make their views heard.
De burgers van Algerije moeten weer een kans krijgen zich uit te drukken.

Synoniemen (Engels) voor "Algeria":

Algeria