EN

algebra {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. wiskunde
Further down, you start getting into algebra one, algebra two, a little bit of precalculus.
Verder naar beneden kom je in algebra één, algebra twee en een beetje analyse terecht.
Further down, you start getting into pre-algebra and early algebra.
Verder naar beneden kom je in pre-algebra en eenvoudige algebra.
The mathematics curriculum that we have is based on a foundation of arithmetic and algebra.
Het wiskundeprogramma dat we hebben is gebaseerd op de grondslagen van de rekenkunde en algebra.
NL

algebra {mannelijk}

volume_up
1. wiskunde
algebra (ook: stelkunde)
Verder naar beneden kom je in algebra één, algebra twee en een beetje analyse terecht.
Further down, you start getting into algebra one, algebra two, a little bit of precalculus.
Verder naar beneden kom je in pre-algebra en eenvoudige algebra.
Further down, you start getting into pre-algebra and early algebra.
Het wiskundeprogramma dat we hebben is gebaseerd op de grondslagen van de rekenkunde en algebra.
The mathematics curriculum that we have is based on a foundation of arithmetic and algebra.

Voorbeeldzinnen voor "algebra" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFurther down, you start getting into algebra one, algebra two, a little bit of precalculus.
Verder naar beneden kom je in algebra één, algebra twee en een beetje analyse terecht.
EnglishI have linear algebra, science, physics, even nowadays, chemistry and biology, as you've seen.
Ook lineaire algebra, fysica, vandaag zelfs scheikunde en biologie, zoals je hebt gezien.
EnglishThe mathematics curriculum that we have is based on a foundation of arithmetic and algebra.
Het wiskundeprogramma dat we hebben is gebaseerd op de grondslagen van de rekenkunde en algebra.
EnglishFurther down, you start getting into pre-algebra and early algebra.
Verder naar beneden kom je in pre-algebra en eenvoudige algebra.
EnglishNow that's back from high school algebra, but let's take a look.
Dat is middelbare school wiskunde, maar laten we een kijkje nemen.
EnglishGigantic mistake: I'm finding a lot of kids who need to skip algebra, go right to geometry and trig.
Veel kinderen slaan algebra beter over en beginnen beter meteen met meetkunde en trigonometrie.
EnglishAnd where I was bad was algebra.
Ikzelf was slecht in algebra en ik mocht nooit meetkunde of trigonometrie volgen.
EnglishI could give you guys an algebra-two final exam, and I would expect no higher than a 25 percent pass rate.
Ik zou jullie een algebra eindexamen kunnen geven, en ik zou niet meer verwachten dan een slaagpercentage van 25 procent.
EnglishGeorge Boole took Leibniz's binary code and created Boolean algebra, and John von Neumann took Boolean algebra and created the digital computer.
John von Neumann nam de Booleaanse algebra en creëerde de digitale computer.
EnglishI know algebra can be complicated.
EnglishMy older brother Panaki Bose spent hours of his time explaining atoms to me when I barely understood basic algebra.
Mijn oudere broer Panaki Bose besteedde uren om mij over atomen te vertellen toen ik nog maar amper iets begreep van elementaire algebra.
EnglishI believe that Doha has reminded us of a basic rule of Community algebra, which is that the weight of the negotiators is an exponential function of the solidarity of the Union.
Doha heeft ons herinnerd aan een fundamentele regel van de communautaire rekenkunst, namelijk dat het gewicht van de onderhandelaars een exponentiële functie is van de solidariteit van de Unie.

Synoniemen (Engels) voor "algebraic":

algebraic
Boolean algebra