"algae" in het Nederlands

EN

"algae" - vertaling Nederlands

NL
EN

algae {meervoud}

volume_up
And the fish have grazed the algae, so the turf of algae is a little lower.
En de vissen hebben de algen afgegraasd, zodat de algenmat een beetje lager is.
And the algae give the corals sugar, and the corals give the algae nutrients and protection.
Deze algen verschaffen de koralen suikers terwijl de koralen hen voorzien van mineralen en bescherming.
So this, for example, is hydrogen-generating algae.
Dit, bijvoorbeeld, zijn waterstofgenererende algen.

Voorbeeldzinnen voor "algae" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd the fish have grazed the algae, so the turf of algae is a little lower.
En de vissen hebben de algen afgegraasd, zodat de algenmat een beetje lager is.
EnglishThe first is that we have fossils of algae from 3.5 billion years ago.
Het eerste bewijs is dat we fosielen van algen hebben van 3,5 miljard jaar oud.
EnglishThis concerns the designation E407 or E408 for treated eucheuma algae.
Hier gaat het om de classificatie E 407 a of E 408 voor bewerkt eucheuma-zeewier.
EnglishSo this is the infamous Caulerpa taxifolia, the so-called killer algae.
Hier zie je de beruchte caulerpa taxifolia, het zogenoemde "killerwier".
EnglishMaybe there is a little bit of oxygen from some algae on the beach not far from here.
Misschien is er een klein beetje zuurstof van een alge op het strand hier niet zo ver vandaan.
EnglishThe algae seen in the Baltic Sea this Summer is not just a one-off.
De algengroei die afgelopen zomer in de Oostzee is waargenomen, zal niet eenmalig zijn.
EnglishThe result will be that next Summer we 'll have an even worse algae problem than we did this year.
Als gevolg daarvan zal de komende zomer de blauwe-algengroei nog erger zijn dan dit jaar.
EnglishThis year the bloom of toxic algae covers an area which is twice as large as the whole of Belgium.
De giftige algenbloei bedekt dit jaar een gebied dat twee maal zo groot is als heel België.
EnglishThere's no coral, algae growing on it, and the water's pea soup.
Er is geen koraal, algen woekeren, en het water is groene drab.
EnglishEutrophication in the Baltic is visible in the summer, for example, in the form of blue-green algae.
De eutrofiëring in de Oostzee is bijvoorbeeld in de zomer zichtbaar in de vorm van blauwalgen.
EnglishAnd the algae give the corals sugar, and the corals give the algae nutrients and protection.
Deze algen verschaffen de koralen suikers terwijl de koralen hen voorzien van mineralen en bescherming.
EnglishBut when it gets too hot, the algae can't make the sugar.
Maar als het te warm wordt kunnen de algen geen suiker meer maken.
EnglishHere's some algae in the foreground ... and an octopus.
Hier zie je wat zeewier op de voorgrond. ~~~ En een octopus.
EnglishMost of us don't have fungi or algae in our brains, so what is our brain going to do if we put that in?
Wij hebben geen schimmels of algen in onze hersenen. ~~~ Wat gaan onze hersenen doen als we die erin brengen?
EnglishAs a result of the uncontrolled growth in algae, high levels can also ultimately'suffocate ' ecosystems.
Door de ongeremde algengroei kunnen hoge nitraatconcentraties uiteindelijk ook gehele ecosystemen verstikken.
EnglishSo this, for example, is hydrogen-generating algae.
Dit, bijvoorbeeld, zijn waterstofgenererende algen.
EnglishMost of the biomass is low on the food chain, the herbivores, the parrotfish, the surgeonfish that eat the algae.
De meeste biomassa zit laag in de voedselketen, de planteneters, de papegaaivissen en de steur, die de algen eten.
EnglishThis one disguises itself as floating algae.
EnglishGranting aid to shellfish farmers where harvesting is suspended because of toxic algae enjoys my support.
Ik ben vóór het toekennen van steun aan schaal- en schelpdierkwekersin geval van stillegging van de oogst door schadelijke algenbloei.
EnglishAfter a few years, between five and seven years, fish come back, they eat the urchins, and then the algae grow again.
Na een paar jaar, tussen de vijf en de zeven jaar, komen de vissen terug en eten de zee-egels op, en dan groeien de algen weer.

Synoniemen (Engels) voor "algae":

algae
English
alga
English
blue-green algae