EN

Alexander {eigennaam}

volume_up
Alexander
I have just met Belarus’ s opposition leader, Mr Alexander Milinkevich.
Zojuist heb ik de Wit-Russische oppositieleider Alexander Milinkevich ontmoet.
And of course, Alexander couldn't sustain a government and it fragmented.
En natuurlijk kon Alexander geen overheid in stand houden en het viel uit elkaar.
And the Gaul who said that to Alexander... was struck dead by lightening.
De Galliër die dat tegen Alexander zei, werd getroffen door de bliksem.
NL

Alexander {eigennaam}

volume_up
Alexander
Zojuist heb ik de Wit-Russische oppositieleider Alexander Milinkevich ontmoet.
I have just met Belarus’ s opposition leader, Mr Alexander Milinkevich.
En natuurlijk kon Alexander geen overheid in stand houden en het viel uit elkaar.
And of course, Alexander couldn't sustain a government and it fragmented.
De Galliër die dat tegen Alexander zei, werd getroffen door de bliksem.
And the Gaul who said that to Alexander... was struck dead by lightening.

Voorbeeldzinnen voor "Alexander" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd of course, Alexander couldn't sustain a government and it fragmented.
En natuurlijk kon Alexander geen overheid in stand houden en het viel uit elkaar.
EnglishI have just met Belarus’ s opposition leader, Mr Alexander Milinkevich.
Zojuist heb ik de Wit-Russische oppositieleider Alexander Milinkevich ontmoet.
EnglishHe said something important that Mr Alexander has not quoted, and so I will.
Dat klopt: wij hebben allemaal gehoord wat de voorzitter van de Raad hier gezegd heeft.
EnglishMr President, on 23 November, Alexander Nikitin will appear in court again.
Mijnheer de Voorzitter, Alexander Nikitin staat op 23 november nogmaals voor de rechtbank.
EnglishAnd the Gaul who said that to Alexander... was struck dead by lightening.
De Galliër die dat tegen Alexander zei, werd getroffen door de bliksem.
EnglishMr President, this House has just welcomed Alexander Milinkevich.
Mijnheer de Voorzitter, het Parlement heeft zojuist Alexander Milinkevitsj begroet.
EnglishB5-0388/ 2003 tabled by John Alexander Corrie and Bernd Posselt, on behalf of the PPE-DE Group.
B5-0388/2003 van de heer Corrie en de heer Posselt, namens de PPE-DE-fractie.
EnglishI particularly welcome the British Minister of State for Europe, Mr Douglas Alexander.
Ik heet de Britse minister voor Europese Zaken, de heer Douglas Alexander, hartelijk welkom.
EnglishI do not believe that the advice to which Mr Alexander referred meets these criteria.
Ik geloof niet dat het advies waarnaar de heer Alexander verwijst, aan deze criteria voldoet.
English   – Mr Alexander, I would like to know the UK’ s position on the opt-out.
-- Mijnheer de minister, ik zou van u graag willen horen wat het Britse standpunt is over de.
EnglishMr President, President Alexander Lukashenko of Belarus cannot handle any criticism.
Mijnheer de Voorzitter, President Alexander Loekatsjenko van Wit-Rusland kan niet tegen kritiek.
EnglishI too am very pleased to have Mr Alexander here among us.
- Ook ik ben zeer ingenomen met de aanwezigheid van de heer Alexander onder ons.
EnglishMr President, Mr Alexander mentioned the strategy for Africa.
- Mijnheer de Voorzitter, de heer Alexander noemde de strategie voor Afrika.
EnglishThis week a date was set for the trial of Bellona employee Alexander Nikitin.
Deze week wordt een datum vastgelegd voor de rechtszaak van de Bellona-werknemer, Alexander Nikitin.
EnglishIn this context the Member has mentioned the case of Alexander Nikitin.
Het geachte lid had het in dat verband over Alexander Nikitin.
EnglishMr President, Mr Alexander, you spoke of Mr Blair’ s eloquence.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Alexander, u had het over de eloquentie van de heer Blair.
EnglishThey first came into contact at the time of Alexander the Great.
De twee culturen kwamen voor het eerst met elkaar in contact ten tijde van Alexander de Grote.
EnglishWhen Mr Alexander grows weary of airports, I should like to invite him to the Baltic.
Als de heer Alexander moe wordt van luchthavens, dan wil ik hem graag uitnodigen naar het Baltisch gebied.
EnglishBut Alexander Nikitin is still being held in an FSB jail; I was not even able to visit him.
Maar Alexander Nikitin zit nog steeds in de FSB-gevangenis; ik kon hem niet eens een bezoek brengen.
EnglishTo avoid this iceberg, Mr Alexander, you have to sail in the direction of the Böge report.
Om die ijsberg te omzeilen, mijnheer Alexander, moet u koers zetten in de richting van het verslag-Böge.

Synoniemen (Engels) voor "Alexander":

Alexander
Alexander Fleming
Alexander the Great
English
Alexander Graham Bell