EN

alcoholic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Man 5: gesjeesde-schrijver-alcoholisch merk.
It is actually the case in some countries that young people can buy an alcoholic drink more cheaply than a non-alcoholic one.
In enkele landen is het zelfs zo dat jongeren minder betalen voor een alcoholhoudend drankje dan voor frisdrank.
alcoholic

Voorbeeldzinnen voor "alcoholic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBesides, they concoct alcoholic beverages over there by mixing tap water and home-made spirits.
Bovendien wordt er alcohol gemaakt door leidingwater met pure alcohol te mengen.
EnglishWe have also already held epic debates on the labelling of alcoholic beverages.
We hebben ook al homerische discussies gehad over de etikettering van alcoholhoudende dranken.
EnglishA different legal basis applies to all other alcoholic beverages, including beer.
Voor alle andere alcoholhoudende dranken met inbegrip van bier gelden andere rechtsgrondslagen.
EnglishWhat is more, there is still a ban on health claims for alcoholic products.
Bovendien blijft het verbod op gezondheidsclaims voor alcoholhoudende producten gehandhaafd.
EnglishThe average age at which children and adolescents try their first alcoholic drink has not fallen.
De leeftijd waarop kinderen en jongeren alcohol gaan gebruiken is niet gedaald.
EnglishOur aim is to put a stop to the excessive consumption of alcoholic drinks among young people.
Ons doel is excessieve consumptie van alcoholische dranken door jongeren te beteugelen.
EnglishThere is a disease now in Britain worse than BSE - it is called alcoholic lemonade.
In Groot-Brittannië doet zich een ziekte voor die ernstiger is dan BSE - alcoholische limonade geheten.
EnglishHealth claims should not, therefore, be used on alcoholic drinks.
Daarom mogen gezondheidsclaims niet voor alcohol worden gebruikt.
EnglishWe need not restrict ourselves to alcoholic products.
Het probleem is overigens niet beperkt tot alcoholhoudende producten.
EnglishAll that remains are alcoholic drinks and nutritional information.
Wat nu nog over blijft zijn niet alleen de alcoholhoudende dranken, maar ook de nutricionele informatie.
EnglishIn his 20s, he was a hotshot ad executive, and as Mad Men has told us, a raging alcoholic.
In zijn twintiger jaren was hij een hippe reclameman, en, zoals we van Mad Men leerden, een zware alcoholicus.
EnglishThe only fair way is to impose excise rates for alcoholic drinks according to alcohol content.
De enige eerlijke manier om accijnzen te heffen op alcoholhoudende dranken is dit te doen naar alcoholgehalte.
EnglishMr Schnellhardt just mentioned alcoholic products.
De heer Schnellhardt had het zojuist over alcoholische producten.
EnglishThe free movement of goods on the internal market also applies to a number of alcoholic beverages.
Het vrije verkeer van goederen op de interne markt geldt tot op zekere hoogte ook voor alcoholhoudende dranken.
EnglishI want this book to look like it's lying to you, desperately and hopelessly, the way an alcoholic would.
Ik wil dat dit boek eruitziet alsof het je beliegt, desperaat en hopeloos, zoals een alcoholicus zou doen.
EnglishHowever, specific labelling provisions are in force for certain alcoholic drinks - wines, for example.
Voor bepaalde alcoholische dranken - wijnen bijvoorbeeld - gelden echter specifieke etiketteringsvoorschriften.
EnglishEvery country has a contextual alcoholic drink.
Elk land heeft zijn eigen contextuele alcohohlische drank.
EnglishWhy, though, would we want to ban the sale of alcoholic beverages at competitions and other events?
Waarom zou men echter de verkoop van alcoholhoudende dranken verbieden tijdens sportwedstrijden en andere evenementen?
EnglishIn effect, the aim of this directive was to establish a procedure for labelling alcoholic beverages.
De bedoeling van deze richtlijn was namelijk om een procedure te creëren voor de etikettering van alcoholhoudende dranken.
EnglishI am thinking of such things as alcoholic drinks.