"alcohol consumption" in het Nederlands

EN

"alcohol consumption" - vertaling Nederlands

EN

alcohol consumption {zelfstandig naamwoord}

volume_up
alcohol consumption
It is alcohol consumption among these groups that we aim to influence.
Met het voorstel probeert men het alcoholgebruik van deze groepen te beïnvloeden.
Subject: Measures to reduce alcohol consumption
Betreft: Maatregelen ter vermindering van het alcoholgebruik
Alcohol consumption is therefore widely regarded as part of growing up.
Het alcoholgebruik wordt daarom ook vaak als onderdeel van het volwassen worden beschouwd.

Voorbeeldzinnen voor "alcohol consumption" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMany accidents are still related to alcohol consumption in connection with driving.
Veel ongevallen zijn nog steeds het gevolg van alcoholconsumptie door automobilisten.
EnglishIt is alcohol consumption among these groups that we aim to influence.
Met het voorstel probeert men het alcoholgebruik van deze groepen te beïnvloeden.
EnglishIt is being said here that taxation cannot reduce the consumption of alcohol.
Hier is gezegd dat men met accijnzen het gebruik niet kan doen afnemen.
EnglishSweden therefore has the lowest per capita alcohol consumption of the entire Union.
Zweden kent daardoor het laagste alcoholverbruik per hoofd van de bevolking in de hele Unie.
EnglishThe EU must agree to raise taxes on alcohol, hence reducing consumption and the harm it does.
In de Europese Unie moet worden afgesproken de alcoholaccijnzen te verhogen.
EnglishIt is with an excess of alcohol consumption that the problem arises.
Problemen ontstaan er pas als er buitensporig veel alcohol genuttigd wordt.
EnglishMoreover, all the Member States stipulate a minimum age for the public consumption of alcohol.
Daarbij geldt in alle lidstaten een minimumleeftijd voor openbare alcoholconsumptie.
EnglishAlcohol consumption is therefore widely regarded as part of growing up.
Het alcoholgebruik wordt daarom ook vaak als onderdeel van het volwassen worden beschouwd.
EnglishThere is, in fact, a large hidden resource in reduced alcohol consumption.
Alles bijeengenomen zit er dus zeer veel geld verborgen in de reductie van de alcoholconsumptie.
EnglishIn the late nineteenth and early twentieth centuries excessive alcohol consumption was widespread in Sweden.
Eind vorige en begin deze eeuw werd er in Zweden op grote schaal " gezopen ".
EnglishThe World Health Organisation therefore has a programme to reduce alcohol consumption in Europe.
Daarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie een programma voor minder alcoholgebruik in Europa.
EnglishAll the statistics relating to alcohol consumption speak in favour of continuing with this policy.
Alle statistieken over de totale consumptie van alcohol spreken voor een voortzetting van dit beleid.
EnglishParadoxically, with regard to abusive consumption of alcohol and alcohol dependency, little or nothing has been done.
Aan alcoholmisbruik en -verslaving is echter vreemd genoeg nauwelijks iets gedaan.
EnglishWe believe there is no way that alcohol consumption can be described as 'beneficial in moderation '.
Naar onze mening is het uitgesloten om alcoholverbruik te beschrijven als " heilzaam bij matig gebruik ".
EnglishConcerning Amendment No 23, the whole recommendation is about alcohol consumption by young people.
Wat amendement 23 betreft kan ik zeggen dat de hele aanbeveling over alcoholgebruik onder jongeren handelt.
EnglishTherefore, we need to be very vigilant in face of the rising alcohol consumption by children and adolescents.
De toename van het alcoholgebruik door kinderen en adolescenten verdient dan ook al onze aandacht.
EnglishConsumption of alcohol has fallen significantly since 1980 in, for example, France, Spain, Germany and Italy.
Het alcoholverbruik is sinds 1980 aanzienlijk gedaald in bijv. Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italië.
EnglishSubject: Measures to reduce alcohol consumption
Betreft: Maatregelen ter vermindering van het alcoholgebruik
EnglishAs everyone knows, the excessive consumption of alcohol is the cause of many of our road accidents.
Zoals bekend is een groot deel van de ongelukken die zich op onze wegen voordoen te wijten aan overmatig alcoholgebruik.
EnglishExcessive alcohol consumption is a public health problem to which attention also needs to be paid at European level.
Overdreven alcoholgebruik is een volksgezondheidsprobleem dat aandacht verdient, ook op Europees niveau.

Vergelijkbare vertalingen voor "alcohol consumption" in Nederlands

consumption zelfstandig naamwoord
alcohol zelfstandig naamwoord
power consumption zelfstandig naamwoord
media consumption zelfstandig naamwoord
fuel consumption zelfstandig naamwoord
fabric consumption zelfstandig naamwoord