"album" in het Nederlands

EN

"album" - vertaling Nederlands

NL

"album" - vertaling Engels

EN
EN
EN

album {zelfstandig naamwoord}

volume_up
album (ook: book)
If it was an album of music, the end of one album, the next song pops into your head.
Als je een volledig album beluistert, zal bij het einde van een lied, het volgende lied je al te binnen schieten.
And so I said, "Let's put this together in an album."
Dus zei ik: "Laten we dit in een album bijeenbrengen."
I'm going to give you poem called "Forced to Sin," which is from my album "War Child."
Ik geef jullie nu een gedicht: "Gedwongen tot zonde", van mijn album "War Child".
NL

album {het}

volume_up
Als je een volledig album beluistert, zal bij het einde van een lied, het volgende lied je al te binnen schieten.
If it was an album of music, the end of one album, the next song pops into your head.
Dus zei ik: "Laten we dit in een album bijeenbrengen."
And so I said, "Let's put this together in an album."
Ik geef jullie nu een gedicht: "Gedwongen tot zonde", van mijn album "War Child".
I'm going to give you poem called "Forced to Sin," which is from my album "War Child."
album (ook: boek, e-book)

Voorbeeldzinnen voor "album" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI'm going to give you poem called "Forced to Sin," which is from my album "War Child."
Ik geef jullie nu een gedicht: "Gedwongen tot zonde", van mijn album "War Child".
English♫ All vocal yeah, we widit, call the album "What is it?"
♫ Alles vocaal, yeah, we deden het, noemden het album "What is it?"
EnglishIf it was an album of music, the end of one album, the next song pops into your head.
Als je een volledig album beluistert, zal bij het einde van een lied, het volgende lied je al te binnen schieten.
EnglishAnd the audience came together, and they designed an album cover.
EnglishAnd so I said, "Let's put this together in an album."
Dus zei ik: "Laten we dit in een album bijeenbrengen."
English♫ I can type in the track and get album names back ♫
♫ Ik typ een titel in en krijg namen van albums terug ♫
EnglishIt doesn't matter whether you're making a record album, or you're an architect, or you have a tract on sociology.
Het maakt niet uit of je een album maakt, of je een architect bent, of je een traktaat over sociologie hebt.
EnglishAnd he ended up talking to Rick Rubin, who was finishing up Johnny Cash's final album called "Ain't No Grave."
Hij sprak uiteindelijk met Rick Rubin, die Johnny Cash zijn laatste album aan het afmaken was genaamd "Ain't No Grave."
EnglishAnd I looked over her album and she had collected a picture of me, standing -- well, sitting -- in 1969, in front of a bunch of dials.
Ik bekeek haar album en ze had een foto van mij, staand -- zittend voor een aantal knoppen, in 1969.
Englishrecord album and hopefully a whole bunch of record albums in SACD format -- this remarkable new format -- and I marketed it straight to people with 20,000-dollar stereos.
album en hopelijk een hele hoop albums in SACD format -- een opmerkelijk nieuw format -- en ik wilde het verkopen aan mensen met stereo's van $ 20,:,000.

Synoniemen (Engels) voor "album":

album