"Albert Einstein" in het Nederlands

EN

"Albert Einstein" - vertaling Nederlands

NL

"Albert Einstein" - vertaling Engels

EN

Albert Einstein {eigennaam}

volume_up
1. "physicist"
Albert Einstein
volume_up
Albert Einstein {eigenn.} (natuurkundige)
The plaque reads, "Albert Einstein lived here."
De plaquette luidt: "Hier woonde Albert Einstein."
We all know about the Albert Einstein who came up with E = mc2.
Wij kennen allemaal Albert Einstein van de formule E = mc2.
Deze heir is Albert Einstein.
NL

Albert Einstein {eigennaam}

volume_up
1. "natuurkundige"
Albert Einstein
volume_up
Albert Einstein {eigenn.} (physicist)
De plaquette luidt: "Hier woonde Albert Einstein."
The plaque reads, "Albert Einstein lived here."
Wij kennen allemaal Albert Einstein van de formule E = mc2.
We all know about the Albert Einstein who came up with E = mc2.
This one is Albert Einstein.

Voorbeeldzinnen voor "Albert Einstein" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe all know about the Albert Einstein who came up with E = mc2.
Wij kennen allemaal Albert Einstein van de formule E = mc2.
EnglishNow we owe the idea that space can ring like a drum to Albert Einstein -- to whom we owe so much.
het idee dat ruimte kan trillen als een trommel aan Albert Einstein te danken, aan wie wij zoveel hebben te danken.
EnglishAlbert Einstein -- I was just talking to someone, when I was speaking at Princeton, and I met Mr.
Albert Einstein -- ik was met iemand in gesprek -- ik gaf een lezing op Princeton en daar ontmoette ik Einstein.
EnglishThe plaque reads, "Albert Einstein lived here."
De plaquette luidt: "Hier woonde Albert Einstein."
EnglishAs you see, my friend Albert Einstein was right: a lot of probing is needed when someone does not speak about certain things.
U ziet dat mijn vriend Einstein gelijk had: als iemand over bepaalde dingen niet spreekt moet je wat dieper graven.
EnglishThis one is Albert Einstein.
EnglishOur Europe was with Thomas Mann, with Albert Einstein, perhaps with Marlene Dietrich; it was with Don Luigi Sturzo, with Gaetano Salvemini, with Enrico Fermi.
Ons Europa was met Thomas Mann, Einstein, misschien Marlene Dietrich, met Don Luigi Sturzo, Gaetano Salvemini en Enrico Fermi.
English'A new way of thinking is required in order to solve the problems created by the old way of thinking, ' as Albert Einstein once said.
Albert Einstein heeft eens gezegd: " Er is een nieuwe manier van denken nodig om de problemen op te lossen die de oude manier van denken heeft gecreëerd. "
EnglishAnd ever since, I've been walking the mystic path, trying to peer beyond what Albert Einstein called "the optical delusion of everyday consciousness."
En sindsdien, heb ik het mystieke pad bewandeld, proberend verder te zien dan dat wat Albert Einstein "De optische illusie van het alledaagse bewustzijn."
EnglishI should like to conclude, if I may, by quoting Albert Einstein: ‘ Either the human race will destroy arms, or arms will destroy the human race’.
Het zij mij vergund af te sluiten met een citaat van Albert Einstein: u201COfwel de mensheid zal de wapens vernietigen, ofwel de wapens zullen de mensheid vernietigenu201D.
EnglishPerhaps not too far from this topic is a quote from Albert Einstein I would like to draw on: ‘ there are limits to knowledge, but imagination is infinite.’
Ik zou een uitspraak van Albert Einstein willen citeren die aardig aansluit bij het onderwerp waarover we debatteren: u201CKennis is begrensd, maar verbeelding kent geen grenzenu201D.
EnglishNow our friend over there, Albert Einstein, used to pay very little attention when people said, "You know, there's a man with an experiment that seems to disagree with special relativity.
Nu, onze vriend hier, Albert Einstein, besteedde nooit veel aandacht aan wat mensen zeiden, "Weet u, er is iemand met een experiment dat niet lijkt te kloppen met de speciale relativiteitstheorie.

Synoniemen (Engels) voor "Albert Einstein":

Albert Einstein
English

Vergelijkbare vertalingen voor "Albert Einstein" in Nederlands

einstein zelfstandig naamwoord