"Albert" in het Nederlands

EN

"Albert" - vertaling Nederlands

NL

"Albert" - vertaling Engels

EN
EN

Albert {eigennaam}

volume_up
Albert
This is a rancher in Texas, by William Albert Allard, a great portraitist.
Dit is een veehouder in Texas door William Albert Allard, een groot portrettist.
Albert goes in, I follow Albert, the crew is around.
Ik volg Albert bij zijn werk, de ploeg blijft in de buurt.
The plaque reads, "Albert Einstein lived here."
De plaquette luidt: "Hier woonde Albert Einstein."
Albert
Albert
NL

Albert {eigennaam}

volume_up
Albert (ook: Albertus, Albrecht)
Dit is een veehouder in Texas door William Albert Allard, een groot portrettist.
This is a rancher in Texas, by William Albert Allard, a great portraitist.
Ik volg Albert bij zijn werk, de ploeg blijft in de buurt.
Albert goes in, I follow Albert, the crew is around.
De plaquette luidt: "Hier woonde Albert Einstein."
The plaque reads, "Albert Einstein lived here."

Voorbeeldzinnen voor "Albert" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is a rancher in Texas, by William Albert Allard, a great portraitist.
Dit is een veehouder in Texas door William Albert Allard, een groot portrettist.
EnglishLadies and gentlemen, as Albert Camus once said: 'Losing your life is not a big deal.
Dames en heren, om te spreken met de woorden van Albert Camus: " Het leven verliezen is geen probleem.
EnglishI would like to thank Mr Albert Jan Maat from the bottom of my heart.
Ik wil onze collega, de heer Maat, daarvoor hartelijk danken.
EnglishWe all know about the Albert Einstein who came up with E = mc2.
Wij kennen allemaal Albert Einstein van de formule E = mc2.
EnglishAlbert reaches in his pocket to pull out, you know, this black rubber band but what comes out instead is a knife.
Albert reikt in zijn zak om die zwarte rubberen band eruit te halen.
EnglishAlbert goes in, I follow Albert, the crew is around.
Ik volg Albert bij zijn werk, de ploeg blijft in de buurt.
EnglishNow we owe the idea that space can ring like a drum to Albert Einstein -- to whom we owe so much.
het idee dat ruimte kan trillen als een trommel aan Albert Einstein te danken, aan wie wij zoveel hebben te danken.
EnglishAnd I'm looking at the lamb and I say, "Albert, how long?
Ik kijk naar het lam en vraag: "Albert, hoe lang?
EnglishAlbert Einstein -- I was just talking to someone, when I was speaking at Princeton, and I met Mr.
Albert Einstein -- ik was met iemand in gesprek -- ik gaf een lezing op Princeton en daar ontmoette ik Einstein.
EnglishThe plaque reads, "Albert Einstein lived here."
De plaquette luidt: "Hier woonde Albert Einstein."
EnglishAlbert instructs, "Push it way up there."
Albert instrueert me: "Duw het helemaal naar boven."
EnglishMay I introduce Major General Albert Stubblebine III, commander of military intelligence in 1983.
Mag ik hier even majoor generaal Albert Stubblebine III, commandant van de militaire inlichtingendienst in 1983, ten berde brengen?
EnglishSimilarly, in the Arab world, there was what the great Arab historian Albert Hourani defines as the Liberal Age.
Eveneens had je in de Arabische wereld wat de grote Arabische historicus Albert Hourani omschrijft als het liberale tijdperk.
EnglishAs you see, my friend Albert Einstein was right: a lot of probing is needed when someone does not speak about certain things.
U ziet dat mijn vriend Einstein gelijk had: als iemand over bepaalde dingen niet spreekt moet je wat dieper graven.
EnglishMelanie is the wife of Albert.
EnglishIt was a notion that really came out of Albert Bandura's work, who studied whether people could get a sense of empowerment.
Het begon eigenlijk pas door te dringen na Albert Bandura's werk. ~~~ Hij onderzocht of je mensen meer zelfvertrouwen kon bijbrengen.
EnglishAlbert is the shepherd in question.
EnglishThis one is Albert Einstein.
EnglishAlbert hands me the knife.
EnglishFor example, the portrait of Kemal Atatürk displayed on the one-lira coin can easily by mistaken for King Albert II.
Enerzijds kan het op het muntstuk van één lira afgebeelde hoofd van Kemal Atatürk tot op zekere hoogte worden verwisseld met dat van Koning Albert II.

Synoniemen (Engels) voor "Albert":

Albert
Albert Einstein
English
Lake Albert