"Albanian language" in het Nederlands

EN

"Albanian language" - vertaling Nederlands

EN

Albanian language {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Albanian language
Within the former Federal Socialist Republic of Yugoslavia, the Albanian language was the language of administration and education.
Binnen de voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavië had het Albanees de status van bestuurstaal en onderwijstaal.
That is why the Commission has repeatedly urged the Macedonian Government to resolve the outstanding problem of higher education in the Albanian language.
De Commissie heeft de Macedonische autoriteiten dan ook opnieuw gevraagd de nog altijd niet opgeloste kwestie van het hoger onderwijs in het Albanees aan te pakken.
Albanian language (ook: Albanian)
They do not regard the remaining 5 % of Serbs as people who will adopt the Albanian language or adapt in other ways.
Zij zien de resterende 5 procent Serviërs niet als mensen die de Albanese taal zullen overnemen en zich ook anderszins zullen aanpassen.
The Albanian language should be recognised as an official language of Macedonia, from primary school to university and also in the public services.
De Albanese taal zou als officiële taal van Macedonië erkend moeten worden en de voertaal moeten zijn in het onderwijs, van basisschool tot universiteit, en bij de overheid.

Voorbeeldzinnen voor "Albanian language" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey do not regard the remaining 5 % of Serbs as people who will adopt the Albanian language or adapt in other ways.
Zij zien de resterende 5 procent Serviërs niet als mensen die de Albanese taal zullen overnemen en zich ook anderszins zullen aanpassen.
EnglishWithin the former Federal Socialist Republic of Yugoslavia, the Albanian language was the language of administration and education.
Binnen de voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavië had het Albanees de status van bestuurstaal en onderwijstaal.
EnglishThat is why the Commission has repeatedly urged the Macedonian Government to resolve the outstanding problem of higher education in the Albanian language.
De Commissie heeft de Macedonische autoriteiten dan ook opnieuw gevraagd de nog altijd niet opgeloste kwestie van het hoger onderwijs in het Albanees aan te pakken.
EnglishThe Albanian language should be recognised as an official language of Macedonia, from primary school to university and also in the public services.
De Albanese taal zou als officiële taal van Macedonië erkend moeten worden en de voertaal moeten zijn in het onderwijs, van basisschool tot universiteit, en bij de overheid.
EnglishThey continue to reject an arrangement whereby Albanian becomes the language of administration and education for that part of the country where the Albanian-speakers live.
Zij blijven een regeling waarmee het Albanees voor dat deel van het land waar de Albaneestaligen wonen bestuurstaal en onderwijstaal wordt, afwijzen.

Vergelijkbare vertalingen voor "Albanian language" in Nederlands

language zelfstandig naamwoord
French language zelfstandig naamwoord
Gaelic language zelfstandig naamwoord
German language zelfstandig naamwoord
Ndebele language zelfstandig naamwoord
Venda language zelfstandig naamwoord
Zulu language zelfstandig naamwoord
Czech language zelfstandig naamwoord
Dutch language zelfstandig naamwoord
Hebrew language zelfstandig naamwoord
Italian language zelfstandig naamwoord
working language zelfstandig naamwoord
Pedi language zelfstandig naamwoord
African language zelfstandig naamwoord