"alas" in het Nederlands

EN

"alas" - vertaling Nederlands

EN

alas {tussenwerpsel}

volume_up
Alas, this situation is the subject of no serious analysis.
Naar deze situatie wordt helaas absoluut geen serieus onderzoek gedaan.
And alas the Ecofin is more of a hindrance than a help here.
En helaas dat de Ecofin hierbij eerder een struikelblok dan een stimulans vormt.
We know a recommendation, alas, is simply not worth the paper it is written on.
Wij weten dat een aanbeveling helaas het papier niet waard is waarop zij wordt gedrukt.
Alas, I must tell you that I have no ticket for the toilets, where I also went quickly in between.
Jammer genoeg heb ik geen ticket van de toiletten, waar ik tussendoor vlug naartoe ben gegaan.
Jammer genoeg is dat soms nog niet het geval.
This is symbolic of the success of Europe and of European unification, but is also, alas, an indication of Argentina's failure.
Dat staat symbool voor het succes van Europa en de Europese eenwording, maar het tekent jammer genoeg ook het echec van Argentinië.
Alas, I must tell you that I have no ticket for the toilets, where I also went quickly in between.
Jammer genoeg heb ik geen ticket van de toiletten, waar ik tussendoor vlug naartoe ben gegaan.
Jammer genoeg is dat soms nog niet het geval.
This is symbolic of the success of Europe and of European unification, but is also, alas, an indication of Argentina's failure.
Dat staat symbool voor het succes van Europa en de Europese eenwording, maar het tekent jammer genoeg ook het echec van Argentinië.
alas (ook: oh dear)

Voorbeeldzinnen voor "alas" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe know a recommendation, alas, is simply not worth the paper it is written on.
Wij weten dat een aanbeveling helaas het papier niet waard is waarop zij wordt gedrukt.
EnglishThere is, alas, nothing of any real substance on the subject of European lists.
Helaas is er weer niets echt substantieels gezegd over het punt van de Europese lijsten.
EnglishWhat has happened in the past weeks is, alas, no contribution to stability.
Wat er in de afgelopen weken is gebeurd, is helaas geen bijdrage aan die stabiliteit.
EnglishThis procedure should be standard, but it is, alas, a little too rare.
Deze procedure zou de norm moeten zijn maar ze wordt helaas iets te zelden gevolgd.
EnglishAlas this has not been the case and there are doubts that have to be expressed.
Er zijn nu eenmaal twijfels gerezen en die kunnen we niet negeren.
EnglishI have the impression, alas, that the Union does not have great resources.
Ik heb de indruk dat de Unie helaas niet over veel middelen beschikt.
EnglishAnd alas the Ecofin is more of a hindrance than a help here.
En helaas dat de Ecofin hierbij eerder een struikelblok dan een stimulans vormt.
EnglishAlas, the 2000 vintage still goes along with this curious tradition.
Ook in het jaar 2000 ontkomen we helaas niet aan deze vreemde traditie.
EnglishI admire their tenacity, and their rhetorical ability in presenting the unpresentable, alas.
Ik heb bewondering voor hun volharding en welbespraaktheid als zij recht praten wat krom is.
EnglishAnd they said, "Alas, Grandpapa, there are no handsome young men."
En zij zeiden: "Helaas, grootvader, er zijn geen knappe jonge mannen."
EnglishShe has been garlanded – alas, – for the extraordinary heroism she has shown over the years.
Zij is gelauwerd - helaas - voor haar buitengewoon heldhaftig optreden in de loop der jaren.
EnglishAlas, the ongoing violence is again putting this at serious risk.
Het aanhoudende geweld gooit echter helaas opnieuw roet in het eten.
EnglishAlas, however, we have yet to make any significant achievements.
Tot onze spijt zien wij echter geen enkele substantiële vooruitgang.
EnglishAlas, that position is one of particularly low growth, and particularly high unemployment levels.
Helaas is het een plaats met bijzonder zwakke groei en een buitengewoon grote werkloosheid.
EnglishIn our society there is, alas, in many respects no getting away from dangerous substances.
In onze samenleving zijn gevaarlijke stoffen helaas in meerdere opzichten niet meer weg te denken.
EnglishI actually wanted it to be an overnight success, but - alas - that was not the case.
Ik had eigenlijk graag gewild dat alles eens op rolletjes zou verlopen, maar die hoop bleek helaas ijdel.
EnglishWe are, alas, well aware that the cuts will only come at the expense of funds.
We zijn ons er terdege van bewust dat er helaas alleen bezuinigd zal kunnen worden ten koste van de fondsen.
EnglishAlas, this situation is the subject of no serious analysis.
Naar deze situatie wordt helaas absoluut geen serieus onderzoek gedaan.
EnglishThat has also, alas, and to a somewhat lesser degree, been true of the statements from the Commission.
In iets mindere mate geldt dit vooralsnog helaas ook voor de Commissie.
EnglishRacist violence, alas, is now prevalent throughout Europe and must be vigorously addressed.
Racistisch geweld is op dit moment helaas wijdverspreid in Europa en moet krachtig aangepakt worden.

Synoniemen (Engels) voor "alas":

alas