EN

alarmed {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "alarmed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI do not think that anyone in Iran should be alarmed about letting the people choose.
Ik geloof dat niemand in Iran bang moet zijn voor de keuze van het volk.
EnglishWe should therefore not be too alarmed, but we do need to take action.
Er is dus geen aanleiding voor al te grote bezorgdheid, maar wel voor actie.
EnglishThe way the Ministerial Meeting of the Intergovernmental Conference started alarmed us.
De manier waarop de Conferentie op ministerieel niveau is begonnen is zeer zorgwekkend.
EnglishWe are all alarmed too at the danger of the conflict spreading to neighbouring countries.
En we zijn heel bang dat dit conflict naar de buurlanden kan overslaan.
EnglishI was quite alarmed at the arrogance and ignorance shown by the Americans.
De arrogantie en onwetendheid die de Amerikanen aan de dag legden, beangstigde mij enigszins.
EnglishWe are very alarmed by the serious constitutional crisis in Belarus, Mr President.
Mijnheer de Voorzitter, de ernstige constitutionele crisis in Wit-Rusland baart ons grote zorgen.
EnglishI understand that the Swedish Presidency is alarmed by it.
Ik heb begrepen dat het Zweedse voorzitterschap niet gerust is op het voorstel.
EnglishI know there is reluctance on the part of the liberalist purists, alarmed by the prospect of such aid.
Ik weet hoe groot de weerstand van de liberale puristen tegen dit soort steun is.
EnglishMr President, the more we hear about this whole project the more alarmed I have become.
Mijnheer de Voorzitter, hoe meer we over dit hele project te horen krijgen, hoe ongeruster ik word.
EnglishIn other words, we are disappointed, disappointed and alarmed.
Tot op heden heeft Teheran nog geen visa aan de waarnemers verstrekt.
EnglishInhabiting, as they do, a region in any case lacking in infrastructure, the Andalusians are alarmed.
De sowieso structuurzwakke regio Andalusië is gealarmeerd: 4000 boten liggen in de haven.
EnglishI am quite alarmed at some of the amendments adopted today.
Ik maak mij grote zorgen over een aantal van de amendementen die vandaag zijn aangenomen.
EnglishI am alarmed at the continuing ban on fish meal in ruminant feeds by the Commission.
Ik ben verontrust over het feit dat de Commissie het verbod op vismeel in voeder voor herkauwers handhaaft.
EnglishAmnesty International, for example, is still alarmed at this situation, even after the elections.
Amnesty International heeft na de verkiezingen onophoudelijk de noodklok geluid over deze situatie.
EnglishMr President, I too am alarmed at the constant deterioration in the situation in Burundi.
Mijnheer de Voorzitter, ook ik ben geschrokken door de voortdurende verslechtering van de toestand in Burundi.
EnglishMany of us continue to be alarmed by reports from inside Zimbabwe about the situation on the ground.
Velen van ons zijn nog steeds verontrust door de berichten vanuit Zimbabwe over de situatie ter plaatse.
EnglishI am alarmed by the fact that this diversity of opinions is not reflected in many European projects.
Met verontrusting stel ik vast dat ik deze diversiteit aan visies in veel Europese projecten niet tegenkom.
EnglishFor example, we were recently alarmed once again by a dubious military reprisal in the federal state of Benue.
Zo werden we onlangs opnieuw gealarmeerd door een bedenkelijke militaire represaille in de deelstaat Benue.
EnglishEvery Member present in this Chamber must be alarmed at the fact that deadlock remains in place.
Ieder parlementslid dat hier in deze vergaderzaal aanwezig is, moet ernstig bezorgd zijn over de stagnatie van het vredesproces.
EnglishI am particularly alarmed by the plans to reduce the growth and development of social cohesion policies.
Het voornemen om paal en perk te stellen aan de groei en ontwikkeling van het sociale cohesiebeleid baart mij ernstige zorgen.