"Alabama" in het Nederlands

EN

"Alabama" - vertaling Nederlands

NL
NL

"Alabama" - vertaling Engels

EN
EN

Alabama {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Alabama
volume_up
Alabama {eigenn.} (staat in de VS)
♫ to Huntsville, Alabama, there's no circles in my planner, so ♫
♫ naar Huntsville, Alabama, ik heb nog niks gepland, dus ♫
Well, they decided to mosquito proof every house in Northern Alabama.
Ze besloten ieder huis in Noord Alabama muskietvrij te maken.
I grew up in Mobile, Alabama -- somebody's got to be from Mobile, right?
Ik groeide op in Mobile, Alabama. ~~~ Iemand moet uit Mobile komen, niet?
NL

Alabama {eigennaam}

volume_up
1. "staat in de VS", geografie
Alabama
♫ naar Huntsville, Alabama, ik heb nog niks gepland, dus ♫
♫ to Huntsville, Alabama, there's no circles in my planner, so ♫
Ze besloten ieder huis in Noord Alabama muskietvrij te maken.
Well, they decided to mosquito proof every house in Northern Alabama.
Ik groeide op in Mobile, Alabama. ~~~ Iemand moet uit Mobile komen, niet?
I grew up in Mobile, Alabama -- somebody's got to be from Mobile, right?

Voorbeeldzinnen voor "Alabama" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI grew up in Mobile, Alabama -- somebody's got to be from Mobile, right?
Ik groeide op in Mobile, Alabama. ~~~ Iemand moet uit Mobile komen, niet?
EnglishWell, they decided to mosquito proof every house in Northern Alabama.
Ze besloten ieder huis in Noord Alabama muskietvrij te maken.
EnglishA prisoner on a chain gang in Alabama was punished by being handcuffed to a post in the midday sun.
Een gevangene in een 'chain gang' in Alabama werd voor straf aan een rek gebonden in de middagzon.
English♫ to Huntsville, Alabama, there's no circles in my planner, so ♫
♫ naar Huntsville, Alabama, ik heb nog niks gepland, dus ♫
EnglishRight now in Alabama 34 percent of the black male population has permanently lost the right to vote.
In Alabama heeft momenteel 34% van de zwarte mannelijke bevolking het recht verloren om te stemmen.
EnglishI come from Alabama." (Laughter) And that was the 1950s.
Ik kom uit Alabama." (Gelach) En dat was in de jaren vijftig.
EnglishMy state of Alabama, like a number of states, actually permanently disenfranchises you if you have a criminal conviction.
In mijn staat, Alabama, verlies je voorgoed je stemrecht bij een criminele veroordeling.
EnglishI actually suggested to -- there is a researcher at the University of Alabama who does orgasm research.
Ik stelde het voor aan -- er is een researcher aan de Universiteit van Alabama die orgasme onderzoek doet.
EnglishAnd that experiment was done in Northern Alabama.
EnglishSon of a bitch is dug in like an Alabama tick.
EnglishIn the yard of a chain gang in Alabama.
Op de buitenplaats van een 'chain gang' in Alabama.
EnglishAnd this really cool experiment was done about 200 miles south of there, in Northern Alabama, by the Tennessee Valley Authority.
Dit coole experiment is uitgevoerd ongeveer 200 mijl ten zuiden, in Noord Alabama, door de "Tennessee Valley authority".
EnglishThey divided Northern Alabama into 11 zones, and within three years, about 100 dollars per house, they mosquito proofed every house.
Ze verdeelden Noord Alabama in 11 zones en binnen drie jaar, ongeveer 100 dollar per huis, werd ieder huis muskietvrij gemaakt.
EnglishMy choice is the culmination of a lifetime commitment that began with growing up on the Gulf Coast of Alabama, on the Florida peninsula.
Mijn keuze is het hoogtepunt van een leven van toewijding die begon bij het opgroeien aan de kust van de Golf (van Mexico) in Alabama en op het schiereiland van Florida.
EnglishMr Berthu, Finland is no more threatened by a crisis in the wood sector than Alabama is by a cotton crisis or Michigan by a crisis in the automotive sector.
Mijnheer Berthu, Finland wordt niet meer door een crisis in de houtsector bedreigd dan Alabama door een crisis in de katoensector of Michigan door een crisis in de automobielsector.
EnglishThese violent scenes at El Ejido are so similar to archive pictures of Alabama in the 1950s, when the KKK terrified the black population, that it is hard to tell them apart.
De gewelddadigheden die zich in El Ejido hebben afgespeeld zijn vergelijkbaar met de gebeurtenissen die in de jaren '50 in Alabama plaatsvonden, toen de KKK de zwarte bevolking opjaagde.
EnglishIf you go to the places where it's just arriving, like the eastern part of the Gulf, in Alabama, there's still people using the beach while there are people cleaning up the beach.
En als je naar de plekken gaat waar het net aanspoelt, zoals het oosten van de Golf, in Alabama, dan zijn er nog steeds mensen die het strand gebruiken terwijl anderen aan het schoonmaken zijn.
EnglishThey found in the late '30s -- 10 years after they'd made these dams -- that the people in Northern Alabama were infected with malaria, about a third to half of them were infected with malaria.
In de jaren ‘30, 10 jaar nadat de dammen waren gebouwd, vond men mensen in Noord Alabama die besmet waren met malaria. ~~~ Ongeveer de helft tot een derde van hen was besmet met malaria.

Synoniemen (Engels) voor "Alabama":

Alabama