"Al-Qaeda" in het Nederlands

EN

"Al-Qaeda" - vertaling Nederlands

EN

Al-Qaeda {eigennaam}

volume_up
1. leger
Al-Qaeda
volume_up
Al-Queda {eigenn.} (terreurbeweging)

Voorbeeldzinnen voor "Al-Qaeda" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is when we see the birth of the transnational arms organization Al Qaeda.
Dit is als we de geboorte zien van de transnationale gewapende organisatie Al Qaeda.
EnglishThe most dangerous indigenous Islamic organisation linked to Al-Qaeda is Al Itihad.
De gevaarlijkste inheemse islamitische organisatie, gelinkt aan Al Qaeda is Al Itihad.
EnglishIf they hadn't invited back Al-Qaeda, they would still be in power today.
Als ze Al Qaeda niet hadden verwelkomd, zouden ze nu nog steeds aan de macht zijn.
EnglishThere is also the problem of the existence of Al-Qaeda cells in Albania.
Er is het probleem van het bestaan van Al-Qa'ida-cellen in Albanië.
EnglishCan you imagine Al Qaeda wanting to hold an event in New York?
Kunt u zich voorstellen dat Al Qaida een congres zou houden in New York?
EnglishSome of it's bad: Al Qaeda, another non-governmental actor.
Deels is dat slecht. ~~~ Al Qaeda, een andere niet-gouvernementele speler.
EnglishIraq, in fact, did not possess weapons of mass destruction, nor did it have links with Al-Qaeda.
Irak bezat immers geen massavernietigingswapens en ook had het land geen banden met Al-Qaeda.
EnglishSo the ideas and the narratives of Al-Qaeda come to your mind immediately.
Dus de ideeën en de verhalen van Al-Qaida ken je meteen.
EnglishIf I asked you to think of the ideas of Al-Qaeda, that's something that comes to your mind immediately.
Als ik jullie vraag naar de ideeën van Al-Qaida, dan schieten die je onmiddellijk te binnen.
EnglishA lot of reporters come to Yemen and they want to write a story on Al-Qaeda or terrorism.
Veel verslaggevers komen naar Jemen toe en willen dan een reportage schrijven over Al-Qaeda of terrorisme.
EnglishAl Qaeda represents evil of a barbaric nature and for Al Qaeda human life means absolutely nothing.
Al Qaida staat voor een barbaarse vorm van het kwaad, waarvoor een mensenleven helemaal niet telt.
EnglishThey started telling the West, "Be aware of Al-Qaeda.
Ze begonnen het Westen te vertellen "Wees op je hoede voor Al-Qaeda.
EnglishSheikh Aweys is suspected of working with Al-Qaeda.
Sjeik Aweys wordt ervan verdacht banden te onderhouden met Al-Qaeda.
EnglishThe future of it may be a cross between al Qaeda 2,:,0 and the next generation of the Unabomber.
In de toekomst kan dat een kruising zijn tussen Al Qaida 2,:,0 en de volgende generatie van de Unabomber.
EnglishIs there any proof of links between Al Qaeda and Iraq?
Is het bewezen dat er banden zijn tussen Al-Qaeda en Irak?
EnglishA member of Al Qaeda is not an illegal immigrant who indulges in terrorism, but an international criminal.
Een lid van Al-Qaeda is geen illegale vreemdeling die zich met terrorisme inlaat maar een internationale misdadiger.
EnglishThere is no equivalent of the Al-Qaeda, without the terrorism, for democracy across Muslim-majority societies.
Er bestaat geen soort Al-Qaida, zonder terrorisme, voor democratie tussen maatschappijen met een moslimmeerderheid.
EnglishToday, it is extremist organisations such as Al Qaeda that represent the destruction of modernity.
Ze vinden dat ze het recht hebben gewelddadige middelen te gebruiken om de bestaande democratische rechtsordes omver te werpen.
EnglishAl-Qaeda is taking over our territories.
EnglishI'll talk you through one example, and that's the example that everyone here will be aware of, and that's the example of Al-Qaeda.
Ik geef een voorbeeld. ~~~ Dit voorbeeld zal hier iedereen herkennen, en dat is het voorbeeld van Al-Qaida.

Vergelijkbare vertalingen voor "Al-Qaeda" in Nederlands

al dente bijvoeglijk naamwoord