"akin" in het Nederlands

EN

"akin" - vertaling Nederlands

EN

akin {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Doing nothing at work is akin to masturbating at work; it's totally inappropriate.
Nies doen op het werk is verwant met masturberen op het werk, totaal ontoelaatbaar.

Voorbeeldzinnen voor "akin" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishDoing nothing at work is akin to masturbating at work; it's totally inappropriate.
Nies doen op het werk is verwant met masturberen op het werk, totaal ontoelaatbaar.
EnglishThe Structural Funds are not akin to a shop that is there to serve Member States.
De structuurfondsen zijn geen zelfbedieningszaak voor de lidstaten.
EnglishThat is what is working against democratic fighters such as Akin Birdal.
En dat verzet zich tegen democratische voorvechters zoals Akin Birdal.
EnglishMy advice to Turkey must be: choose the future and free Akin Birdal and his colleagues.
Mijn raad aan Turkije is: kies voor de toekomst en laat Akin Birdal en zijn collega's vrij.
EnglishWe call for the immediate unmasking of those guilty of the assassination attempt against Akin Birdal.
Wij willen dat de daders van de moordaanslag op Akin Birdal bekend worden gemaakt.
EnglishIt is akin to my asking us to debate the result of the Madrid city council elections now.
Dat is alsof ik nu zou vragen om een debat over de uitslag van de gemeentelijke verkiezingen in Madrid.
EnglishThere has been no force akin to the one that has driven EMU forward.
Niemand heeft zich hiervoor sterk gemaakt, zoals dat wel is gebeurd voor de totstandkoming van de EMU.
EnglishThe urban environment is something akin to a biosphere for the vast majority of European citizens.
Het stedelijk milieu is eigenlijk de biotoop van de overgrote meerderheid van de Europese burgers.
EnglishPresent day China is akin to South Korea of recent years.
Het China van nu lijkt op het Zuid-Korea in de voorbije jaren.
EnglishWhat happened to Akin happens every day to many, many people.
Wat Akin is overkomen, overkomt elke dag ook vele anderen.
EnglishMadam President, my feelings are akin to those of Mr Bertens.
Mevrouw de Voorzitter, ik voel mij zoals de heer Bertens.
EnglishMr President, Commissioner, I met Akin Birdal about two weeks ago in Turkey.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik heb de heer Birdal ongeveer twee weken geleden in Turkije ontmoet.
EnglishAkin Birdal and his organisation are fighting for this too.
Ook daarvoor ijveren Akin Birdal en zijn organisatie.
EnglishFor liberals that is something akin to swearing in church.
Dat is voor liberalen zoiets als vloeken in de kerk.
EnglishThe Union is increasingly threatening to develop into a superstate akin to the United States of America.
De Unie dreigt steeds meer uit te lopen in een met de Verenigde Staten van Amerika vergelijkbare superstaat.
EnglishThis is akin to Enron's creative accounting.
Dit lijkt verdacht veel op de creatieve boekhouding van Enron.
EnglishAkin Birdal, who held talks with Mr Barón Crespo, was taken into prison while he was standing outside.
Akin Birdal, waar de heer Barón Crespo mee heeft gesproken, is de gevangenis ingegaan alhoewel hij er buiten was.
EnglishAkin Birdal has started serving the rest of his sentence.
Akin Birdal zit het restant van zijn straf uit.
EnglishExcept, in reality, the way the industry sold yogurt was to convert it to something much more akin to ice cream.
Behalve de manier waarop de industrie yoghurt verkocht; door er iets van te maken dat meer lijkt op ijsco.
EnglishHowever, to use an English phrase, these measures are akin to closing the stable door after the horse has bolted.
Deze maatregelen doen mij echter denken aan de uitdrukking ' als het kalf verdronken is, dempt men de put '.

Synoniemen (Engels) voor "akin":

akin