"AK" in het Nederlands

EN

"AK" - vertaling Nederlands

volume_up
AK {eigenn.} [afkorting]
NL
EN

AK {eigennaam} [afkorting]

volume_up
1. "Alaska", geografie, Amerikaans Engels

Voorbeeldzinnen voor "AK" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAK: Well, it was a little difficult, because all I had to work with was a bicep and a tricep.
AK: Het was niet zo gemakkelijk, want ik had alleen maar een biceps en een triceps.
EnglishAK: It took just about probably three to four hours to get it to train.
AK: Het duurde zo ongeveer 3 tot 4 uur om met de training te starten.
EnglishAK: So in 1981, I persuaded Basil and some friends of mine to form a puppet company.
AK: In 1981 haalde ik Basil en een paar van mijn vrienden over om een marionettentheater te beginnen.
English. ~~~ AK: It had to have a rider, and it had to participate in cavalry charges.
AK: Het moest een ruiter hebben en het moest meedoen aan bestormingen door de cavalerie.
EnglishAK: In Port Elizabeth, the village outside Port Elizabeth in South Africa.
AK: In een dorpje bij Port Elizabeth in Zuid-Afrika.
EnglishAK: What better way to pay tribute to the man than to make something for one of his songs.
AK: Er is geen betere manier om eer te bewijzen aan de man dan om iets te maken voor een van zijn nummers.
EnglishAK: Yeah, it's basically a dead object, as you can see, and it only lives because you make it.
AK: Ja, het is in feite een dood voorwerp, zoals je ziet, en het leeft alleen omdat jij het laat leven.
EnglishAK: So if you go to the website JohnnyCashProject.com, what you'll see is the video playing above.
Het is de optelsom van zijn leven, alle dingen die gebeurd zijn -- de slechte dingen, de goede dingen.
EnglishAK: Stopwatches aren't accurate enough.
Wat was het? ~~~ AK: Chronometers zijn niet nauwkeurig genoeg.
EnglishAK: It has ears that move passively when the head goes.
AK: Hij heeft oren die passief met het hoofd mee bewegen.
EnglishAK: It's about a boy who falls in love with a horse.
AK: Over een jongen die verliefd wordt op een paard.
EnglishAK: A little faster. And much more easy, much more natural.
EnglishAK: So I have the elbow that goes up and down. ~~~ I have the wrist rotation that goes -- and it can go all the way around.
AK: Ik heb een elleboog die op en neer gaat, ik heb polsrotatie, zo -- en het kan helemaal rond.
EnglishAK: A month later, we were there in London with this big box and a studio full of people about to work with us.
AK: Een maand later waren we in Londen met die grote kist en een studio vol mensen, klaar om met ons te werken.
EnglishAK: You want to say something about the breathing?
AK: Wil jij nog iets zeggen over de ademhaling?
EnglishAK: A little slow, and it was just hard to work.
EnglishAK: Can't clap with this one. ~~~ TK: All right.
EnglishOne year later, live with an AK-47 by my side.
EnglishAs regards the Montenegrin part of Sandž ak, the Bosniak political leaders seem to be in favour of Montenegro’ s independence.
In het Montenegrijnse deel van Sandzjak lijken de Bosnische leiders vóór onafhankelijkheid van Montenegro te zijn.
EnglishA.K. Sharman, led the firefight with their men.
Maar hier vochten de hoofden van de DFS, mijnheer R.C. Sharman en mijnheer A.K. ~~~ Sharman, gezamenlijk met hun mannen tegen het vuur.

Synoniemen (Engels) voor "AK":

AK