"aisle" in het Nederlands

EN

"aisle" - vertaling Nederlands

EN

aisle {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
Would the honourable Members who are in that aisle please sit down?
Zouden de afgevaardigden daar in dat gangpad zo vriendelijk willen zijn te gaan zitten?
But I was on an airplane in the east some years ago, and the man sitting across the aisle from me was the mayor of Charlotte, North Carolina.
Ik was op een vliegtuig in het Oosten, enkele jaren geleden, en de man die aan de andere kant van het gangpad zat was de burgemeester van Charlotte, North Carolina.
2. bouwkunde

Voorbeeldzinnen voor "aisle" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHere he is walking down the aisle, but he can barely walk now, so it's impaired.
Hier loopt hij naar het altaar, hij kan amper lopen nu, dat is verslechterd.
EnglishOn my way here on the airplane, I was walking up and down the aisle of the plane.
Op mijn weg naar hier, in het vliegtuig, wandelde ik op en neer in de gang van het vliegtuig.
EnglishWould the honourable Members who are in that aisle please sit down?
Zouden de afgevaardigden daar in dat gangpad zo vriendelijk willen zijn te gaan zitten?
EnglishSo for example, here's a study we did in a magazine aisle.
Hier is bijvoorbeeld een studie die we deden in een tijdschriftengang.
EnglishOK, you over there on the aisle.
EnglishHere's their olive oil aisle.
Englishto walk sb down the aisle
EnglishWe Members of Parliament are also, by nature, very undisciplined and chat in the aisle, or stand right in front of the exits and talk to each other.
Wij, afgevaardigden, zijn natuurlijk ook erg ongedisciplineerd en blijven in de gang of vlak voor de uitgang staan praten.
EnglishHere's their jam aisle.
EnglishUm, hardware, aisle 12.
EnglishBut I was on an airplane in the east some years ago, and the man sitting across the aisle from me was the mayor of Charlotte, North Carolina.
Ik was op een vliegtuig in het Oosten, enkele jaren geleden, en de man die aan de andere kant van het gangpad zat was de burgemeester van Charlotte, North Carolina.

Synoniemen (Engels) voor "aisle":

aisle
English