Voorbeeldzinnen voor "airy" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI'm not talking about airy-fairy stuff about culture or psychology, or behavior.
Ik heb het niet over zweverige toestanden, over cultuur of psychologie, of gedrag.
EnglishShould not reality be cultivated over and above airy ideals?
Zou het niet beter zijn om uit te gaan van de werkelijkheid dan van vage idealen?
EnglishLadies and gentlemen, this is no airy-fairy initiative.
Waarde collega's, het gaat hier niet om een fantaisistisch initiatief.
EnglishIt is to the credit of the rapporteur that these statements did not remain airy fairy but were given substance in a declaration.
Het is een verdienste van de rapporteur dat deze uitspraken niet in de lucht zijn blijven hangen, maar handen en voeten hebben gekregen in een verklaring.

Synoniemen (Engels) voor "airy":

airy
airiness