"airstrip" in het Nederlands

EN

"airstrip" - vertaling Nederlands

EN

airstrip {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "airstrip" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is probably why I didn't get into trouble about the length of my airstrip.
Dit is waarschijnlijk waarom ik geen probleem kreeg met de lengte van mijn landingsbaan.
EnglishOption A is, you and I walk out of here nice and easy...... and drive back to the airstrip.
Keuze A is, jij en ik lopen heel rustig naar buiten... en rijden terug naar de landingsbaan.
EnglishI'm here at the airstrip, she doesn't have the Gato.
Ik ben hier bij de landingsbaan, Ze heeft de Gato niet.
EnglishI'd never tried to build an airstrip before.
EnglishMy girlfriend lives near the airstrip.
Mijn vriendin woont dicht bij de landingsplaats...
EnglishShould've been at the airstrip by now.
EnglishThe only bit of ice I could find -- it took me 36 hours of skiing around trying to find an airstrip -- was exactly 473 meters.
Het enige stukje ijs dat ik kon vinden -- het kostte me 36 uur rondskieën om een landingsbaan te vinden -- was precies 473 meter.
EnglishThere's an airstrip.

Synoniemen (Engels) voor "airstrip":

airstrip