EN

airport {zelfstandig naamwoord}

volume_up
An airport provides airport facilities and airport services.
Een luchthaven biedt de voor het luchtverkeer benodigde infrastructuur en diensten.
Schiphol Airport is to my knowledge applying this principle carefully.
De luchthaven van Schiphol past dit laatste naar mijn weten reeds zorgvuldig toe.
I imagine that Strasbourg airport is not the only airport in which strikes can take place.
Ik geloof dat de luchthaven van Straatsburg niet de enige luchthaven is waar stakingen kunnen plaatsvinden.
The Atlanta airport is a modern airport, and they should leave the gate there.
Atlanta Airport is een modern vliegveld en ze moeten daar de gate uit.
Yesterday, there was fog at the airport; today, you are producing fog in the Chamber.
Gisteren was er mist op het vliegveld, vandaag creëert u mist in de vergaderzaal.
On our side there is the airport, while the French side is European territory.
Aan onze kant ligt het vliegveld, de Franse kant is Europees grondgebied.
Travel to Manchester airport on any day and you will see hundreds of young people putting the free movement of people into practice.
Ga op elke willekeurige dag naar de vlieghaven van Manchester, en zie de honderden jongeren die het vrije verkeer van personen in de praktijk brengen.

Voorbeeldzinnen voor "airport" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Dus als ik op een vlucht van 12 uur zit, zie je het vliegveld waar ik van vertrok.
EnglishOne of them, Toulon, was actually proposed as a future international airport.
Die van Toulon zou zelfs tot een internationale luchthaven worden uitgebouwd.
EnglishYesterday, there was fog at the airport; today, you are producing fog in the Chamber.
Gisteren was er mist op het vliegveld, vandaag creëert u mist in de vergaderzaal.
EnglishThat is exactly what the Council Directive on airport charges intends to do.
Dat is precies het doel van de richtlijn van de Raad inzake luchthavengelden.
EnglishAt Düsseldorf airport, night falls at 10 p. m., according to Mr Florenz.
Op de luchthaven Düsseldorf begint de nacht om 22 uur, zei mijn collega Florenz.
EnglishThis way is not going to quickly lead to airport charges which reflect real costs.
Op die manier zullen de luchthavengelden niet snel de werkelijke kosten weerspiegelen.
EnglishOn our side there is the airport, while the French side is European territory.
Aan onze kant ligt het vliegveld, de Franse kant is Europees grondgebied.
EnglishIn fact, it took 45 minutes after we arrived before the bus appeared at the airport.
Uiteindelijk hebben we na aankomst 45 minuten moeten wachten voordat de bus arriveerde.
EnglishIn addition, a criterion for the eligibility of being a small airport has been clarified.
Voorts wordt een criterium voor de aanmerking als kleine luchthaven verduidelijkt.
EnglishSchiphol Airport is to my knowledge applying this principle carefully.
De luchthaven van Schiphol past dit laatste naar mijn weten reeds zorgvuldig toe.
EnglishThe Atlanta airport is a modern airport, and they should leave the gate there.
Atlanta Airport is een modern vliegveld en ze moeten daar de gate uit.
EnglishYou can see this is a major shipping airport, and there's all kinds of activity there.
Je kan zien dat dit een groot goederenvliegveld is, en er is allerlei activiteit daar.
EnglishAnother factor is the involvement of the local authorities, for every airport is different.
Dan is er nog een heel ander probleem: de activiteiten van de lokale autoriteiten.
EnglishAnd that was at the time that we sought to redesign, reinvent the airport.
Dat was in de tijd dat we het vliegveld opnieuw probeerden uit te vinden.
EnglishHaving arrived at the airport and boarded the plane, I was told my flight had been cancelled.
Toen ik al in het vliegtuig zat, kreeg ik te horen dat de vlucht geannuleerd was.
EnglishI gave my speech, then went back out to the airport to fly back home.
Ik gaf mijn speech en ging terug naar het vliegveld om naar huis te vliegen.
EnglishWe have extended this definition by leaving out the alternative airport requirement.
Wij hebben de definitie uitgebreid door de alternatieve luchthaven als vereiste te schrappen.
EnglishAircraft noise is already an element in some Community airport charging systems.
Vliegtuiglawaai is nu al een element in het heffingssysteem van een aantal luchthavens in Europa.
EnglishWe must at least ensure that it is impossible to make changes for the worse at any airport.
Wat in elk geval bereikt moet worden, is dat het op geen enkele plaats slechter wordt.
EnglishAnd also, I discovered in Logan airport, ~~~ this was, like, calling out to me.
Ook ontdekte ik op Logan airport, dat dit me aan het roepen was.

Synoniemen (Engels) voor "airport":

airport