"airline industry" in het Nederlands

EN

"airline industry" - vertaling Nederlands

EN

airline industry {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Unfortunately this situation is not confined to the airline industry.
Helaas beperkt deze situatie zich niet tot de luchtvaartindustrie.
We ask in our resolution for a European airline industry and a European airline policy.
Wij vragen in onze resolutie om een Europese luchtvaartindustrie, een Europees luchtvaartbeleid.
We must let the market decide what the future of the airline industry shall be.
We moeten de markt de toekomst van de luchtvaartindustrie laten bepalen.

Voorbeeldzinnen voor "airline industry" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe must let the market decide what the future of the airline industry shall be.
We moeten de markt de toekomst van de luchtvaartindustrie laten bepalen.
EnglishWe ask in our resolution for a European airline industry and a European airline policy.
Wij vragen in onze resolutie om een Europese luchtvaartindustrie, een Europees luchtvaartbeleid.
EnglishUnfortunately this situation is not confined to the airline industry.
Helaas beperkt deze situatie zich niet tot de luchtvaartindustrie.
EnglishThe main message must be that the proper response is to restructure the airline industry.
Herstructurering van de luchtvaartsector is ons antwoord, en dat moet onze belangrijkste boodschap zijn.
EnglishI welcome the rapporteur's call on the Commission to increase transparency in the airline industry.
Ik juich de oproep van de rapporteur aan de Commissie toe om de transparantie in de luchtvaart te verhogen.
EnglishI would also like to draw Parliament's attention to the issue of aid to the European airline industry.
Ik wil verder de aandacht van dit Parlement richten op de kwestie van de steun aan de Europese luchtvaartsector.
EnglishTo this end, the airline industry must be given clear incentives for regularly upgrading their aircraft.
Om dat te bereiken moet de luchtvaartindustrie duidelijke prikkels krijgen om de vloot regelmatig te vernieuwen.
EnglishMadam President, I came to the Chamber this morning with a prepared speech about the situation in the airline industry.
Mevrouw de Voorzitter, ik had een toespraak voorbereid over de toestand van de luchtvaartindustrie.
EnglishJob losses are mounting in the airline industry.
Het banenverlies in de luchtvaartindustrie stijgt.
EnglishFailure to support the draft agreement opens the way to uncertainty, particularly uncertainty for the airline industry.
Indien er geen steun komt voor de ontwerpovereenkomst zal er grote onzekerheid ontstaan, met name voor de luchtvaartmaatschappijen.
EnglishAs you know, one of the great successes of opening up markets in Europe in recent years has been the airline industry.
Zoals u weet is de luchtvaartindustrie een van de grote voorbeelden van het succesvol openstellen van markten in Europa in de afgelopen jaren.
EnglishI wish to deal briefly with two issues: one I have already addressed, that is the state of the airline industry in Europe.
Ik wil kort ingaan op twee onderwerpen, waarvan ik er één al heb behandeld, namelijk de toestand waarin de Europese luchtvaart zich bevindt.
EnglishPrior to the terrorism in New York, it was a star performer in the airline industry, carrying 1.1 million passengers.
Vóór de terroristische aanslagen in New York was deze maatschappij, die 1,1 miljoen passagiers vervoerde, een sterspeler binnen de luchtvaartindustrie.
EnglishIt flies in the face of economic reason and is a serious blow to the development of the low-cost airline industry in Europe.
Het besluit druist in tegen de economische wetten en betekent een ernstige klap voor de ontwikkeling van de budgetluchtvaartindustrie in Europa.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the airline industry has become a growing as well as a thriving industry within the Union.
Voorzitter, commissaris, collega's, de luchtvaartindustrie is een groeiende en zeker ook bloeiende industrie in de Unie geworden.
EnglishHushkits are important but noise pollution is only one aspect of the environmental damage from the airline industry.
De hushkits spelen daarin een belangrijke rol, maar geluidsoverlast vormt slechts een deelaspect van de schadelijke milieueffecten van de luchtvaartindustrie.
EnglishEuropean airline industry
EnglishOur message to the airline industry should be this: expand as you like, but find ways of doing it without increasing CO2 emissions.
Onze boodschap aan de luchtvaartindustrie moet deze zijn: groei zo veel u wilt, maar vind manieren om dat te doen zonder de CO2-emissies te vergroten.
EnglishTo be honest, I think that it is extremely tactless, even provocative, for the Commission to open the debate on concentration within the airline industry at this point in time.
Ik vind het onbeholpen en zelfs provocerend van de Commissie dat ze in dit kader een debat durft aan te gaan over de concentratie in de luchtvaartsector.
EnglishHardest hit at the moment is the airline industry but we must not forget the tourist industry which has already suffered greatly this year from foot-and-mouth disease.
Op dit moment is de luchtvaartindustrie het zwaarst getroffen, maar we mogen ook de toeristenbranche niet vergeten, die dit jaar al ernstig heeft geleden onder de MKZ-crisis.

Vergelijkbare vertalingen voor "airline industry" in Nederlands

airline zelfstandig naamwoord
industry zelfstandig naamwoord
banking industry zelfstandig naamwoord
craft industry zelfstandig naamwoord
trade and industry zelfstandig naamwoord
clothing industry zelfstandig naamwoord
airline cabin crew zelfstandig naamwoord