EN

airline {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. luchtvaart
Our airline is an important asset in that area of the industry.
Onze luchtvaartmaatschappij speelt een belangrijke rol in die bedrijfstak.
They are minimalist and grudging in their response to this crisis for the Irish airline.
Hun reactie op deze crisis voor de Ierse luchtvaartmaatschappij is minimalistisch en zuinig.
It is very difficult to operate without an airline such as the national airline, Aer Lingus.
Als een nationale luchtvaartmaatschappij zoals Aer Lingus is uitgeschakeld, ontstaan er grote problemen.
airline
volume_up
vliegmaatschappij {de}
This would mean that a carrier, for example an airline, would be penalised if it brought persons without valid visa or identity papers into the EU.
Vervoerdersaansprakelijkheid houdt in dat een vervoersonderneming, bijvoorbeeld een vliegmaatschappij, gestraft wordt als zij personen zonder geldige visa of identiteitsbewijzen naar de EU vervoert.

Voorbeeldzinnen voor "airline" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI was not infrequently the victim of cancellations by the former airline Sabena.
Zelf ben ik regelmatig de dupe geworden van annuleringen door het voormalige Sabena.
EnglishI said, "But you know, I bought an airline ticket, and I'm stuck here for a week."
Ik zei: "Maar ik heb een vliegtuigticket gekocht, en ik zit hier voor een week vast."
EnglishWe must let the market decide what the future of the airline industry shall be.
We moeten de markt de toekomst van de luchtvaartindustrie laten bepalen.
EnglishOkay, now, 16 kilometers, eight kilometers -- this is roughly an airline altitude.
Oké, nu 16 kilometer, 8 kilometer -- dit is ongeveer de hoogte van een passagiersvlucht.
EnglishHas the story of the on-board meals of an airline company been adequately explained?
Is het verhaal over de maaltijden aan boord van een luchtvaartmaatschappij opgehelderd?
EnglishIn that way, airline companies will be able to offer this information in a uniform manner.
Op deze manier kunnen luchtvaartmaatschappijen deze informatie uniform aanbieden.
EnglishWhat is the latest on the development of those filter systems for airline companies?
Hoe zit het met de ontwikkeling van die filtersystemen voor de vliegtuigmaatschappijen?
EnglishThat is unacceptable to the airline companies and is dangerous for the citizens of Europe.
Dat is voor de luchtvaartmaatschappijen ondraaglijk en voor de burgers gevaarlijk.
EnglishAs regards a levy on airline tickets, there are no specific Community provisions.
Voor de belastingheffing op vliegtickets bestaan er geen specifieke communautaire regelingen.
EnglishBuying an airline ticket should be simple; it should be straightforward.
Het kopen van een vliegticket zou simpel en ongecompliceerd moeten zijn.
EnglishIn Italy, my country's national airline company has contemplated recapitalisation.
De nationale luchtvaartmaatschappij van Italië staat voor het probleem van de herkapitalisatie.
EnglishCooperation should also be developed with other partners, such as airline companies.
Er moet bovendien worden samengewerkt met andere partners, zoals de luchtvaartmaatschappijen.
EnglishTelephone, computer, fax machine, 52 weekly paychecks, and 48 airline flight coupons.
Telefoon, computer, faxmachine, 52 weken salaris en 48 vliegcoupons.
EnglishSubject: Spanish nationality requirement for Spanish airline captains
Betreft: Vereiste van Spaanse nationaliteit voor gezagvoerders van Spaanse vliegtuigen
EnglishThe Internet is developing as a new sales channel for airline tickets.
Internet ontwikkelt zich tot een nieuw verkoopkanaal voor vliegtickets.
EnglishThey are minimalist and grudging in their response to this crisis for the Irish airline.
Hun reactie op deze crisis voor de Ierse luchtvaartmaatschappij is minimalistisch en zuinig.
EnglishThe Commission is at present studying the issue of airline insolvency.
De Commissie bestudeert de zaak van de insolventie van luchtvaartmaatschappijen momenteel.
EnglishNational state aid to airline companies makes no sense whatsoever.
Nationale staatssteun aan luchtvaartmaatschappijen heeft geen enkele zin.
EnglishThink of models of terrorism, child kidnapping, airline safety, car safety.
Denk aan modellen over terrorisme, ontvoering van kinderen, luchtvaartveiligheid, autoveiligheid.
EnglishWe want to ensure that we retain competitive airline companies in Europe.
Wij willen ervoor zorgen dat Europese luchtvaartmaatschappijen hun concurrentiepositie behouden.

Synoniemen (Engels) voor "airline":

airline
airline business