"airfield" in het Nederlands

EN

"airfield" - vertaling Nederlands

EN

airfield {zelfstandig naamwoord}

volume_up
We went down to the airfield early because this is the Army and you always go early.
We gingen vroeg naar het vliegveld want in het leger ga je altijd vroeg.
And when we took off from the airfield, America was at peace.
Toen we opstegen van het vliegveld, was Amerika een land in vrede.
Het is nog ver lopen terug naar het vliegveld.

Voorbeeldzinnen voor "airfield" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe went down to the airfield early because this is the Army and you always go early.
We gingen vroeg naar het vliegveld want in het leger ga je altijd vroeg.
EnglishAnd when we took off from the airfield, America was at peace.
Toen we opstegen van het vliegveld, was Amerika een land in vrede.
EnglishTake the Gato and the girl and get to the airfield.
Pak de Gato en het meisje en ga naar het vliegveld.
EnglishTake it south all the way to the airfield.
Neem die naar het zuiden helemaal tot aan het vliegveld.
EnglishBut if we convince them that it's safe... the EX will be moved to that airfield along with your antidote.
Maar als we hen kunnen overtuigen dat het veilig is, zal de XE samen met het tegengif naar dat vliegveld vervoerd worden.
EnglishIt's a Iong walk back to the airfield.
EnglishAll right, put her down on the airfield, 64.
EnglishNevertheless, I remain of the opinion that airfield authorities must be able to pursue a powerful policy of their own by refusing large noise-makers.
Toch blijf ik van mening dat vliegveldautoriteiten een eigen krachtig beleid moeten kunnen voeren door grote lawaaimakers te weigeren.
EnglishI also witnessed the fact that immediately adjacent to the airfield is a large RAF military base and that just down the road from that the Royal Artillery have a massive base.
Ook heb ik gezien dat vlak naast het vliegveld een grote militaire basis van de RAF ligt en dat aan het einde van de weg vanaf die basis, de Royal Artillery een enorme basis heeft.

Synoniemen (Engels) voor "airfield":

airfield