"airborne" in het Nederlands

EN

"airborne" - vertaling Nederlands

EN

airborne {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Mr President, I have heard that the President-in-Office is still airborne and cannot land.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb gehoord dat de voorzitter van de Raad zich nog in de lucht bevindt en niet kan landen.

Voorbeeldzinnen voor "airborne" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt's also increasing fixing CO2s, sequestering some of the airborne pollutants.
Het doet het vastzetten van CO2 toenemen, filtert wat van de luchtvervuiling.
EnglishYou do that because, 27 years before, an airborne sergeant had taught me to do that.
Dat doe je omdat, 27 jaar eerder, een sergeant van de para's me dat geleerd had.
EnglishThose airlines which have enough equipment and staff are able to get airborne on time.
De maatschappijen die voldoende materiaal en mensen in dienst hebben, kunnen wel op tijd de lucht in.
EnglishMr President, I have heard that the President-in-Office is still airborne and cannot land.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb gehoord dat de voorzitter van de Raad zich nog in de lucht bevindt en niet kan landen.
EnglishSergeant-Major Plumley made all four combat jumps... in the 82nd Airborne during World War Il.
Sergeant-majoor Plumley maakte alle vier de strijdsprongen...... in het 82ste Airborne tijdens de 2de wereldoorlog.
EnglishFor the forests in northern and central Europe, the greatest threats are from airborne forms of pollution.
De noordelijk en centraal gelegen bossen worden het meest bedreigd door verontreiniging die door de lucht wordt aangevoerd.
EnglishThe virus is protean... changing from liquid to airborne to blood transmission... depending on its environment.
Het virus is gemuteerd... veranderd van vloeibaar naar luchtdragend naar bloedcirculatie... afhankelijk van de omgeving.
EnglishBuildings are colonized by airborne microbes that enter through windows and through mechanical ventilation systems.
Gebouwen worden gekoloniseerd door met de lucht meegevoerde microben die binnenkomen via ramen en mechanische ventilatiesystemen.
EnglishWe need to do more than discuss a few methods of prevention, airborne firefighting teams, insurance issues and claim settlements.
Wij mogen ons niet beperken tot een debat over preventiemaatregelen, vliegtuigen, verzekeringsproblemen en schaderegelingen.
EnglishAirborne surveillance of illegal fuel dumping by tankers in the North Sea is a good example of how the military can be used to good effect.
De controle bijvoorbeeld uit de lucht op illegale lozingen door tankers in de Noordzee is een goed voorbeeld van een nuttige inzet van militairen.