"air transport" in het Nederlands

EN

"air transport" - vertaling Nederlands

EN

air transport {zelfstandig naamwoord}

volume_up
air transport
But air transport is the least friendly form of transport for the environment.
Maar het luchtvervoer is de meest milieu onvriendelijke vorm van vervoer.
   –   There is no denying the fact that the future of air transport is currently at a crossroads.
-- Het luchtvervoer staat vandaag de dag ontegenzeggelijk op een tweesprong.
Subject: 'Open skies ' air transport agreement between the EU and the USA
Betreft: De overeenkomst over " open skies " in het luchtvervoer tussen de EU en de VS

Voorbeeldzinnen voor "air transport" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is essential to transfer short-haul air freight transport to the railways.
Over korte afstanden moet het luchtvrachtvervoer op het spoor overschakelen.
EnglishBut air transport is the least friendly form of transport for the environment.
Maar het luchtvervoer is de meest milieu onvriendelijke vorm van vervoer.
EnglishThis is not our appraisal; it is the appraisal of the International Air Transport Agency.
Dat hebben wij niet gezegd, maar wel de Internationale Luchtvaartorganisatie.
EnglishThe liberalization of air transport has certainly had some good effects on the market.
De liberalisering van de luchtvaart heeft zeker een positief effect gehad op de markt.
EnglishI would also like to know whether he supervises air transport in Europe.
Ik vraag hem ook of hij controle uit laat oefenen op vervoer door de lucht in Europa.
EnglishSubject: 'Open skies ' air transport agreement between the EU and the USA
Betreft: De overeenkomst over " open skies " in het luchtvervoer tussen de EU en de VS
EnglishAnd we have not as a result reduced safety in European air transport.
En de veiligheid van de luchtvaart in Europa is daar ook niet door achteruitgegaan.
EnglishAnd unfortunately, air transport is by no means an exception in this area.
En helaas is de luchtvaart op dit gebied allesbehalve een uitzondering.
EnglishIn practice, this continues to disable competition in the air transport market.
Daarmee wordt de concurrentie op de luchtvaartmarkt in de praktijk constant buiten spel gezet.
EnglishA general ban on night flights would therefore seriously disrupt air transport activities.
Een totaal verbod op nachtvluchten zou het luchtvervoer zwaar verstoren.
EnglishThere we are supposed to receive a statement about the environment and air transport.
Er is daar een mededeling aangekondigd over milieu en luchtverkeer.
EnglishWe will thus negotiate a decisive stage in improving the safety of air transport.
Daarmee kunnen we een beslissende stap zetten ter verbetering van de veiligheid van de luchtvaart.
EnglishWe are a long way from having a uniform, common European air transport market, in principle.
We hebben nog lang geen eengemaakte, gemeenschappelijke luchtvaartmarkt.
EnglishPositive discrimination in favour of air transport must be abolished.
De positieve discriminatie van het vliegverkeer moet worden beëindigd.
EnglishIt is now urgent to have consistent and common safety requirements in air transport.
Samenhangende en homogene veiligheidsregels voor het luchtvervoer zijn vandaag een acuut probleem.
English   –   There is no denying the fact that the future of air transport is currently at a crossroads.
-- Het luchtvervoer staat vandaag de dag ontegenzeggelijk op een tweesprong.
EnglishSafety in the air must be the highest priority in air transport.
De vliegveiligheid moet de eerste prioriteit blijven in het luchtverkeer.
EnglishThe current discussion with regard to the air transport sector is enlightening on this matter.
Het huidige debat omtrent de luchtvaart is hiervan het beste voorbeeld.
EnglishLast week, Mr President, I received the latest figures on delays in air transport.
Mijnheer de Voorzitter, deze week ontving ik de laatste cijfers over de vertragingen in de luchtvaart.
EnglishIts report tackles several of the problems caused by air transport.
In zijn verslag worden verschillende door het luchtvervoer veroorzaakte problemen aangepakt.

Synoniemen (Engels) voor "air transport":

air transport

Vergelijkbare vertalingen voor "air transport" in Nederlands

air zelfstandig naamwoord
transport zelfstandig naamwoord
rail transport zelfstandig naamwoord
to transport werkwoord
air conditioning zelfstandig naamwoord
air gun zelfstandig naamwoord
air pocket zelfstandig naamwoord
Dutch
air conditioner zelfstandig naamwoord
Dutch
air letter zelfstandig naamwoord