EN

air traffic {zelfstandig naamwoord}

volume_up
air traffic
The growth in air traffic demands more and more guarantees of aviation safety.
Het toenemend luchtverkeer eist steeds meer waarborgen inzake de vliegveiligheid.
It is an important addition to the reports on railways and air traffic.
Het is een belangrijke aanvulling op de verslagen inzake het trein- en luchtverkeer.
I would point out the anomaly of the excise exemption on kerosine for air traffic.
Ik wijs op de anomalie van de accijnsvrijstelling op kerosine voor luchtverkeer.

Voorbeeldzinnen voor "air traffic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere are currently 66 national and local air traffic control centres in Europe.
In Europa zijn er momenteel 66 nationale en lokale luchtverkeersleidingscentra.
EnglishI would point out the anomaly of the excise exemption on kerosine for air traffic.
Ik wijs op de anomalie van de accijnsvrijstelling op kerosine voor luchtverkeer.
EnglishThe growth in air traffic demands more and more guarantees of aviation safety.
Het toenemend luchtverkeer eist steeds meer waarborgen inzake de vliegveiligheid.
EnglishEurocontrol has proven to be inadequate as a mechanism for managing air traffic.
Eurocontrol is ontoereikend gebleken en niet bij machte het luchtverkeer te beheren.
EnglishIt pushes up the cost of air traffic control and leads to expensive delays.
Het maakt de luchtverkeersleiding extra duur en leidt tot kostbare vertragingen.
EnglishEmissions from air traffic are by far the greatest per kilometre travelled.
De emissies van het luchtverkeer zijn verreweg de grootste per afgelegde kilometer.
EnglishRadar, radio and information technology are the eyes and ears of air traffic controllers.
Radar, radio en informatica zijn de oren en de mond van de luchtverkeersleiders.
EnglishHowever, surely it comes down to political will to cut road and air traffic.
Maar het terugdringen van weg- en luchtverkeer is toch een kwestie van politieke wil?
EnglishIt is a fact that there has been a lack of investment in air traffic control systems.
Het staat ook vast dat er te weinig is geïnvesteerd in luchtverkeersleidingssystemen.
EnglishThis was the cause of the French air traffic controllers'strike last week.
Dat is wat de Franse luchtverkeersleiders vorige week heeft bewogen tot een staking.
EnglishThese daughter directives pertain to motorways, air traffic, railways and factories.
Dochterrichtlijnen voor snelwegen, vliegverkeer, spoorlijnen en fabrieken.
EnglishMany people were unable to get here on time because of air traffic problems.
Vanwege het luchtverkeer waren velen niet in staat hier op tijd te komen.
EnglishThe country's domestic air traffic, in particular, can be managed very flexibly alone.
Vooral het binnenlandse luchtverkeer kan daar vrij soepel ook alleen worden geregeld.
EnglishThe projected growth of air traffic demands is clearly an issue that requires action now.
De voorziene toename van het luchtverkeer vraagt duidelijk om onmiddellijke actie.
EnglishThe opening of a new air traffic control centre in England is four years behind.
De opening van een nieuw luchtverkeerscentrum in Engeland loopt vier jaar achter op schema.
EnglishIt is an important addition to the reports on railways and air traffic.
Het is een belangrijke aanvulling op de verslagen inzake het trein- en luchtverkeer.
EnglishOne possibility is an environmental charge specially designed for air traffic.
Een mogelijkheid is de voor het luchtverkeer geplande milieuheffing.
EnglishThere are big differences in air traffic density among the Member States.
In qua oppervlakte kleine lidstaten heeft het binnenlandse luchtverkeer geen betekenis.
EnglishIt is estimated that air traffic will double in the next fifteen years.
In de komende vijftien jaar zal het luchtverkeer naar schatting nog met 100% toenemen.
EnglishImprovements in air traffic management would make more space available.
Ook zou er meer ruimte ontstaan door verbeteringen in het beheer van het luchtverkeer.

Vergelijkbare vertalingen voor "air traffic" in Nederlands

air zelfstandig naamwoord
traffic zelfstandig naamwoord
air conditioning zelfstandig naamwoord
air gun zelfstandig naamwoord
air pocket zelfstandig naamwoord
to traffic werkwoord
air conditioner zelfstandig naamwoord
Dutch
air letter zelfstandig naamwoord
air duct zelfstandig naamwoord
air force zelfstandig naamwoord