"air time" in het Nederlands

EN

"air time" - vertaling Nederlands

EN

air time {zelfstandig naamwoord}

volume_up
If Turkish television and radio provided more air time for Kurdish programmes, then Roj TV in Denmark will not be that important any more.
Als de Turkse radio en televisie meer zendtijd beschikbaar zouden stellen voor Koerdische programma's, dan zou Roj-tv in Denemarken niet meer zo belangrijk zijn.

Voorbeeldzinnen voor "air time" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI'm still heating the air every time and cooling the air every time.
EnglishThe noise that most disturbs people's sleep is that caused by night-time air traffic.
De nachtrust van de burgers wordt het ergst verstoord door het lawaai dat wordt voortgebracht door het nachtelijke luchtvervoer.
EnglishThey should not be allowed to create monopolistic arrangements for air-time providers.
Zij mogen niet leiden tot het ontstaan van monopolistische regelingen voor de organisaties die toegang tot het netwerk verlenen.
EnglishGiven that access to these regions is difficult and time-consuming, air transport is extremely important to them.
Veraf gelegen en moeilijk toegankelijke regio's zijn immers in sterke mate afhankelijk van het luchtvervoer.
EnglishI'll have this thing up in the air in no time.
Voor je het weet, krijg ik dit ding de lucht in.
EnglishThe simplest heat engine, or hot air engine, of all time would be this -- take a box, a steel canister, with a piston.
De eenvoudigste warmtemachine, of hete-luchtmachine, aller tijden zou er zo uitzien -- neem een stalen cilinder met een zuiger.
EnglishIt should also be said that Air France, time and time again, cannot resist making life very difficult for new entrants onto the market in France.
Eveneens moet gezegd worden dat Air France niet nalaat om telkens weer opnieuw nieuwe toetreders tot de markt in Frankrijk het leven zuur te maken.
EnglishThe Warsaw Convention is very much outdated because it was adopted at a time when air transport was thought to be a very risky business.
Het Verdrag van Warschau is erg verouderd omdat dit werd afgesloten op een tijdstip waarop men vond dat het luchtvervoer een zeer riskante aangelegenheid was.
EnglishIf Turkish television and radio provided more air time for Kurdish programmes, then Roj TV in Denmark will not be that important any more.
Als de Turkse radio en televisie meer zendtijd beschikbaar zouden stellen voor Koerdische programma's, dan zou Roj-tv in Denemarken niet meer zo belangrijk zijn.

Vergelijkbare vertalingen voor "air time" in Nederlands

air zelfstandig naamwoord
time zelfstandig naamwoord
all the time bijwoord
for a long time bijwoord
on time bijvoeglijk naamwoord
Dutch