"air quality" in het Nederlands

EN

"air quality" - vertaling Nederlands

EN

air quality {zelfstandig naamwoord}

volume_up
It is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.
Het amendement is strijdig met de eerste dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit.
This whole package will ensure that air quality will indeed improve.
Dat hele pakket zal ervoor zorgen dat er inderdaad een betere luchtkwaliteit komt.
It set relatively ambitious aims, and that applies to air quality too.
Daarin werden relatief ambitieuze doelen gesteld, ook voor de luchtkwaliteit.

Voorbeeldzinnen voor "air quality" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.
Het amendement is strijdig met de eerste dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit.
EnglishIt will bring about an important improvement in the quality of air that we breathe.
De kwaliteit van de lucht die wij inademen, zal aanzienlijk worden verbeterd.
EnglishThe Chinese, Indians and Koreans are also struggling to meet air quality standards.
Ook de Chinezen, Indiërs en Koreanen hebben problemen met de luchtkwaliteit.
EnglishThis is, however, considered in a new Commission proposal on ambient air quality.
In een nieuw voorstel van de Commissie inzake de luchtkwaliteit wordt dit echter overwogen.
EnglishThis week, we are voting on reports on improving the ambient air quality.
Deze week stemmen wij over verslagen betreffende het verbeteren van de luchtkwaliteit.
EnglishIt set relatively ambitious aims, and that applies to air quality too.
Daarin werden relatief ambitieuze doelen gesteld, ook voor de luchtkwaliteit.
EnglishThis whole package will ensure that air quality will indeed improve.
Dat hele pakket zal ervoor zorgen dat er inderdaad een betere luchtkwaliteit komt.
EnglishWe are therefore trying to be ambitious faced with this issue of air quality.
Op het gebied van luchtkwaliteit zetten wij dus behoorlijk hoog in.
EnglishWhy has no air quality test been done on this particular building since we were elected?
Waarom is de kwaliteit van de lucht in dit gebouw nooit onderzocht sinds de verkiezingen?
EnglishIt will be important right away as far as air quality in Europe is concerned.
Het is direct van belang voor de kwaliteit van de lucht in Europa.
EnglishFixed standards are the only realistic way of achieving the air quality desired.
Alleen met vaste normen is de gewenste luchtkwaliteit haalbaar.
EnglishUp until now, it is not they who have participated most in the improvement of air quality.
Tot nu toe hebben zij niet zoveel tot de verbetering van de luchtkwaliteit bijgedragen.
EnglishThe air quality directives have emission limits for 2005 and 2010.
De richtlijnen over de luchtkwaliteit bevatten emissiegrenswaarden voor 2005 en 2010.
EnglishParliament is to adopt stricter EU pollution limits in order to ensure better air quality.
Het Parlement moet besluiten tot strengere EU-grenswaarden voor een betere luchtkwaliteit.
EnglishHowever, as rapporteur on air quality, I wish to concentrate on two main aspects.
Ik ben zelf rapporteur geweest voor de luchtkwaliteit en wil me daarom toespitsen op twee aspecten.
EnglishThe public will find it difficult to identify the binding EU standards of air quality.
Het publiek zal moeilijk kunnen vaststellen wat de bindende EU-normen voor luchtkwaliteit zijn.
EnglishIt is part of a general endeavour to improve air quality throughout the European Union.
Het maakt deel uit van het streven de luchtkwaliteit overal in de Europese Unie te verbeteren.
EnglishMany impatients are very concerned for water quality and air quality.
Veel ongeduldigen zijn zeer verontrust over water- en luchtkwaliteit.
EnglishAir quality reduces the life expectancy of the average European by eight months.
Een slechte luchtkwaliteit vermindert de levensverwachting van de gemiddelde Europeaan met acht maanden.
EnglishAir quality in Europe has improved considerably in recent years.
De luchtkwaliteit in Europa is de laatste jaren aanmerkelijk verbeterd.

Vergelijkbare vertalingen voor "air quality" in Nederlands

air zelfstandig naamwoord
quality zelfstandig naamwoord
air conditioning zelfstandig naamwoord
air gun zelfstandig naamwoord
air pocket zelfstandig naamwoord
air conditioner zelfstandig naamwoord
Dutch
air letter zelfstandig naamwoord
air duct zelfstandig naamwoord
air force zelfstandig naamwoord
air rifle zelfstandig naamwoord