EN

air force {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. leger
air force (ook: air corps)
And the Defense Minister -- she had the tank corps and Air Force and so forth.
De minister van defensie had een landmacht, luchtmacht, enz.
In 1960, Joseph Kittenger of the United States Air Force did the most spectacular thing.
In 1960 deed Joseph Kittenger van de luchtmacht van de VS iets zeer spectaculairs.
I spent about seven years during the Vietnam War flight-testing airplanes for the Air Force.
Tijdens de Vietnam Oorlog was ik ongeveer zeven jaar testpiloot voor de luchtmacht.
NL

Royal Air Force {de}

volume_up
1. leger
Royal Air Force

Voorbeeldzinnen voor "air force" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn 1960, Joseph Kittenger of the United States Air Force did the most spectacular thing.
In 1960 deed Joseph Kittenger van de luchtmacht van de VS iets zeer spectaculairs.
EnglishI spent about seven years during the Vietnam War flight-testing airplanes for the Air Force.
Tijdens de Vietnam Oorlog was ik ongeveer zeven jaar testpiloot voor de luchtmacht.
EnglishAnd I did the tests in the Royal Air Force to become a pilot, and sure enough, I failed.
Ik deed de keuring voor piloot bij de Britse luchtmacht, en daar ben ik uiteraard voor gezakt.
EnglishAnd the Defense Minister -- she had the tank corps and Air Force and so forth.
De minister van defensie had een landmacht, luchtmacht, enz.
EnglishWell, I've got a couple songs I wrote in the Air Force.
Ik heb een paar liedjes die ik geschreven heb in de luchtmacht.
EnglishNow she's an airman in the air force constantly traveling.
Maar nu is ze piloot in de luchtmacht en constant op reis.
EnglishThe people who supported it were the Air Force, which meant that it was all secret.
EnglishSince the evening of 24 March, the allied air force has been attacking targets in Yugoslavia.
Sedert de avond van 24 maart voeren de geallieerde strijdkrachten luchtaanvallen op doelwitten in Joegoslavië uit.
EnglishAir Force officer.
We spoelen vooruit naar een van de jongens die dit artikel las: Doug Engelbart.
EnglishThe Air Force version: here we have a military version.
Versie van de Luchtmacht. ~~~ Een militaire versie.
EnglishI flew on Air Force Two for eight years.
Ik heb acht jaar lang met de Air Force Two gevlogen.
EnglishWhen the revised Regulation comes into force, European air passengers will be given significantly better protection.
Als de aangepaste verordening van kracht wordt, zullen de Europese luchtreizigers aanzienlijk beter beschermd zijn.
EnglishI keep expecting the Marines or Air Force.
EnglishThe sort of artist conceptions: these are basically PowerPoint presentations given to the Air Force 40 years ago.
Het plan van een kunstenaar -- dit zijn een soort Powerpointpresentaties die 40 jaar geleden aan de Luchtmacht zijn gegeven.
EnglishStricter rules coupled with enforcement must be introduced, and stricter rules for all air force units, anywhere in Europe.
Er moeten strengere regels komen met controle en strengere regels voor alle luchtmachteenheden waar ook in Europa.
EnglishAir Force Museum.
EnglishYou got anything against the Air Force?.
EnglishMy own constituency of East Anglia has lost Tornado aircrew from Royal Air Force Marham in Norfolk.
East Anglia, mijn eigen kiesdistrict, rouwt om het verlies van de bemanning van een Tornado, afkomstig van de koninklijke luchtmachtbasis Marham in Norfolk.
EnglishUnited States Air Force
Englishthe air force's 1.5 billion dollar bombsight was used to drop its three billion dollar bomb, which didn't need a bombsight at all.
De bommenrichter van 1,5 miljard dollar van de luchtmacht werd gebruikt om een bom van drie miljard te droppen die helemaal geen bommenrichter nodig had.

Synoniemen (Engels) voor "air force":

air force
English
Royal Air Force
English
air force officer
English
United States Air Force

Vergelijkbare vertalingen voor "air force" in Nederlands

air zelfstandig naamwoord
force zelfstandig naamwoord
to force werkwoord
air conditioning zelfstandig naamwoord
air gun zelfstandig naamwoord