EN

air conditioning {zelfstandig naamwoord}

volume_up
air conditioning
Member States must therefore have the opportunity to discourage air-conditioning in cars.
Lidstaten moeten dus de mogelijkheid hebben om airco's in auto's te ontmoedigen.
The T-virus escaped into the air conditioning system... and an uncontrolled pattern of infection began.
Het T-virus ontsnapte in het airco-systeem... en daarmee begon de onbeheersbare infectie cyclus.
Perhaps we should go even further in order to limit the installation of air-conditioning in cars.
Misschien moeten we zelfs nog verder gaan om het installeren van airco's in auto's te beperken.
air conditioning
Very advanced, no air-conditioning -- I love it.
Zeer geavanceerd, geen air-conditioning -- I hou ervan.
Because, come to think about it, do you really want air-conditioning, or is it a cooler room that you want?
Want, bedenk eens, is air-conditioning wat je wilt, of wil je een koelere kamer?
And when they arrive, they find themselves in labor camps with no water, no air conditioning, and their passports taken away.
En wanneer ze arriveren komen ze terecht in arbeiderskampen zonder water, zonder air conditioning en hun paspoorten worden afgepakt.
air conditioning
The air conditioning system does not appear to be working properly.
Er is kennelijk iets mis met de airconditioning.
A few years ago no one used air conditioning – I have never bought a car with air conditioning.
Nog maar enkele jaren geleden had niemand airconditioning, zelf heb ik nog nooit een auto met airconditioning gekocht.
Very advanced, no air-conditioning -- I love it.
Zeer geavanceerd, geen air-conditioning -- I hou ervan.
NL

air-conditioning {de}

volume_up
air-conditioning (ook: airco, airconditioning)
Zeer geavanceerd, geen air-conditioning -- I hou ervan.
Very advanced, no air-conditioning -- I love it.
Want, bedenk eens, is air-conditioning wat je wilt, of wil je een koelere kamer?
Because, come to think about it, do you really want air-conditioning, or is it a cooler room that you want?
En wanneer ze arriveren komen ze terecht in arbeiderskampen zonder water, zonder air conditioning en hun paspoorten worden afgepakt.
And when they arrive, they find themselves in labor camps with no water, no air conditioning, and their passports taken away.

Voorbeeldzinnen voor "air conditioning" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMember States must therefore have the opportunity to discourage air-conditioning in cars.
Lidstaten moeten dus de mogelijkheid hebben om airco's in auto's te ontmoedigen.
EnglishIt may also be used, for example, for cooling, water purification and air conditioning.
Zij kan onder andere gebruikt worden voor afkoeling, waterzuivering en klimaatregeling.
EnglishBecause, come to think about it, do you really want air-conditioning, or is it a cooler room that you want?
Want, bedenk eens, is air-conditioning wat je wilt, of wil je een koelere kamer?
EnglishHas the air-conditioning system now been switched off?
Mogen wij aannemen dat maatregelen zijn genomen om de installatie te desinfecteren?
EnglishPerhaps we should go even further in order to limit the installation of air-conditioning in cars.
Misschien moeten we zelfs nog verder gaan om het installeren van airco's in auto's te beperken.
EnglishVehicles have camera surveillance and air-conditioning, and the animals are loaded using lifts.
In de auto's is cameratoezicht, klimaatregeling en de dieren worden met een lift in de auto getild.
EnglishThe T-virus escaped into the air conditioning system... and an uncontrolled pattern of infection began.
Het T-virus ontsnapte in het airco-systeem... en daarmee begon de onbeheersbare infectie cyclus.
EnglishThe fact that the use of air-conditioning increases fuel consumption in the car is far more widely known.
Dat het gebruik van de airco de brandstofconsumptie van de auto verhoogt, is veel beter bekend.
EnglishI think it has to do with the air conditioning system.
Ik denk dat het te maken heeft met het klimaatbeheersingssysteem.
EnglishThe air conditioning system does not appear to be working properly.
Er is kennelijk iets mis met de airconditioning.
EnglishA few years ago no one used air conditioning – I have never bought a car with air conditioning.
Nog maar enkele jaren geleden had niemand airconditioning, zelf heb ik nog nooit een auto met airconditioning gekocht.
EnglishVery advanced, no air-conditioning -- I love it.
Zeer geavanceerd, geen air-conditioning -- I hou ervan.
EnglishMany people are not aware of the negative impact air-conditioning can have on the environment and our climate.
Veel mensen zijn zich niet bewust van de negatieve gevolgen die airco's hebben voor het milieu en het klimaat.
EnglishThe committee has rejected some of the key proposals from the Commission on mobile air conditioning.
De commissie heeft enkele belangrijke voorstellen van de Commissie met betrekking tot mobiele klimaatregeling verworpen.
EnglishI myself was active and put forward the amendments on air conditioning systems in vehicles in particular.
Ik ben zelf actief geweest en heb amendementen ingediend die vooral betrekking hebben op klimaatregelaars in voertuigen.
EnglishThese are refrigeration and air-conditioning installations, mobile air-conditioning installations and foam products.
Dit zijn: koelings- en klimaatregelingsinstallaties, mobiele klimaatregelingsinstallaties en schuimproducten.
EnglishIn many countries, including my country, the Netherlands, it is actually unnecessary to have or to use air-conditioning.
In veel landen, zelfs in mijn eigen land Nederland, is het eigenlijk onnodig airco te hebben of te gebruiken.
EnglishA large proportion of emissions of fluorinated greenhouse gases stems from the use of air-conditioning in cars.
Een groot deel van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen heeft te maken met gebruik van airconditioning in auto's.
EnglishThe three biggest uses of energy in a store are heating and air conditioning, then lighting, and then refrigeration.
De drie grootste energieverslinders in een winkel zijn verwarming en airconditioning, dan verlichting en dan koeling.
EnglishForty per cent of all energy is spent in buildings, to heat them, to provide water, air-conditioning and lighting for them.
Veertig procent van de energie wordt verbruikt in gebouwen: voor de verwarming, het water, de klimaatregeling en het licht.

Synoniemen (Engels) voor "air conditioning":

air conditioning

Vergelijkbare vertalingen voor "air conditioning" in Nederlands

air zelfstandig naamwoord
air gun zelfstandig naamwoord
air pocket zelfstandig naamwoord
air conditioner zelfstandig naamwoord
Dutch
air letter zelfstandig naamwoord
air duct zelfstandig naamwoord
air force zelfstandig naamwoord
air rifle zelfstandig naamwoord
air ticket zelfstandig naamwoord
air time zelfstandig naamwoord
air liner zelfstandig naamwoord
air attack zelfstandig naamwoord
air bubble zelfstandig naamwoord
air war zelfstandig naamwoord