"ain't" in het Nederlands

EN

"ain't" - vertaling Nederlands

volume_up
ain't {samentr.}
EN

ain't {samentrekking}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "ain't" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat boar had to set off a tripflare... because there ain't no other tracks.
Dat zwijn heeft 't signaal laten afgaan, want verder zijn er geen sporen te zien.
EnglishThe lyrics to the leading track are "Ain't no grave can hold my body down."
De tekst van het titelnummer is: "Er is geen graf dat mijn lichaam kan houden."
EnglishLet me take your order, jot it down You ain't never had a friend like me!
Laat me uw bestelling even opnemen, u heeft nog nooit een vriend zoals ik gehad!
EnglishHe said, "Hell, we ain't got no rules around here, we're trying to accomplish something."
Hij zei: `We hebben hier verdomme geen regels, we proberen wat voor elkaar te krijgen.`
EnglishHow can we tell this woman that she ain't going to have a washing machine?
Hoe kunnen we die vrouw vertellen dat ze geen wasmachine zal krijgen?
EnglishWell, if Junior ain't allowed to make deals, he shouldn't be allowed to speak.
Als junior geen afspaken mag maken, zou hij niet mogen praten.
EnglishC' mon whisper what it is you want You ain't never had a friend like me.
Kom fluister maar wat uw wilt, zo'n vriend heeft u nog nooit gehad.
EnglishIt's either going to breathe or it's going to cool off, but it ain't doing both -- we can.
Of hij gaat briesen of hij gaat afkoelen, maar hij doet niet beide. ~~~ Wij kunnen dat wel.
EnglishAnd one of them, several of them would come up to me and say, "Well, how come you ain't teaching?"
Meerderen van hen kwamen naar me toe en vroegen: "Hoe komt het dat je niet doceert?"
EnglishDamn it, kid, it ain't our fault you got a lousy damn mother.
Verdorie joch... het is niet onze schuld dat jij zo'n slechte moeder hebt.
EnglishGod is gonna cause the earth to open and swallow up this nest of evil, and the Lord ain't fooling.
God zal de aarde doen openen en dit kwade nest opslokken, en de Heer maakt geen geintjes.
EnglishYou sure you ain't making all this up just to save your own ass?
Ben je zeker dat je dit niet allemaal verzint om je hachje te redden.
EnglishYou ain't gonna tell me that you ain't never had a woman, neither?
Je gaat me toch niet vertellen dat je 't nooit gedaan hebt, toch?
EnglishThat's a man's shirt, and I sure as Hell it ain't one of mine
Dat is een shirt van een man, en ik ben zeker dat het niet van mij is
EnglishCos farmers ain't got the time to enjoy the good things in life.
Omdat boeren geen tijd hebben om van 't goede leven te genieten.
EnglishThat's the sort of thing y' all gonna uncover in your investigation...... so I ain't tripping.
Dat zullen jullie allemaal wel ontdekken in jullie onderzoek...... dus ik ben niet aan het trippen.
EnglishAnd there are some of us who think you ain't seen nothing yet.
En sommigen onder ons denken: je hebt nog niet de helft gezien.
English., whatever you're about to play... we ain't never heard it.
J. R., wat je ook gaat spelen, we hebben het nooit gehoord.
Englishthere ain't much difference between winnin ' and losin ', except for how the outside world treats you.
.. dat er niet veel verschil is tussen winnen en verliezen.... alleen hoe de wereld je behandelt.
EnglishLook, all I'm saying is the kid ain't exactly no killer.
Luister het enige wat ik wil zeggen dat hij geen echte killer is.