"to aim high" in het Nederlands

EN

"to aim high" - vertaling Nederlands

EN

to aim high

volume_up
Our objective should and must be to aim high and to create a Europe that is characterised by cohesion and solidarity as regards development and wealth.
We moeten met onze doelstellingen altijd ambitieus zijn en proberen een Europa te creëren dat gekenmerkt wordt door cohesie en solidariteit op het gebied van ontwikkeling en welvaart.

Voorbeeldzinnen voor "to aim high" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOf course we need to aim high, but quotas must not become an end in themselves.
Ik vind natuurlijk dat we strakke doelstellingen moeten hanteren.
EnglishThey will scale back your ambitions, but unless you aim high, you are bound to achieve low.
Zij zullen uw aspiraties afzwakken, maar als u niet hoog inzet, zult u ook niet veel bereiken.
EnglishAnd we need to aim high in the face of such major challenges.
Bij dit soort grote uitdagingen horen ook grote ambities.
EnglishMr Sterckx’ s aim for a high level of safety in rail transport will certainly have the support of everyone.
Het doel van de heer Sterckx van een hoog veiligheidsniveau van het vervoer per spoor wordt waarschijnlijk door iedereen gesteund.
EnglishThe aim to achieve a high level of employment is replaced by the plan to achieve full employment.
De doelstelling van het bereiken van een hoog werkgelegenheidspeil is vervangen door het plan om volledige werkgelegenheid te verwezenlijken.
EnglishIt is, therefore, essential that we aim to provide a high level of protection for consumers in this field.
Het is derhalve van groot belang alles in het werk te stellen om een hoog niveau van consumentenbescherming op dit gebied te realiseren.
EnglishThese efforts are consistent with Article 129 of the Treaty, which enshrines the aim of ensuring a high level of human health protection.
Wat men hier beoogt, strookt met artikel 129, dat het streven naar een hoog gezondheidsniveau voorschrijft.
EnglishWe must be all the more determined to pursue this aim, because high unemployment is the main cause of the anxiety which seems to be spreading among the European people.
De hoge werkloosheid is de belangrijkste oorzaak van de toenemende ongerustheid onder de Europese burgers.
EnglishThe aim is to guarantee high standards of quality and safety, range of provision and continuity in a healthy price/ service ratio.
Het doel is om tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen alsmede een brede voorziening en continuïteit te garanderen.
EnglishIn order to achieve those goals, we must not only aim high, but the proposal must also be made simple to implement and given a practical dimension.
Om die doelstellingen te halen, moeten we niet alleen hoog mikken, maar moet het voorstel tegelijk goed uitvoerbaar en praktisch toepasbaar worden gemaakt.
English Union policy on the environment shall aim at a high level of protection taking into account the diversity of situations in the various regions of the Union.
    De Unie streeft in haar milieubeleid naar een hoog niveau van bescherming, rekening houdend met de uiteenlopende situaties in de verschillende regio's van de Unie.
EnglishIn my mind, Mrs Berès, these reforms aim to guarantee a high level of social protection and must increase the number of jobs generated by growth.
Deze structurele hervormingen, mevrouw Berès, hebben volgens mij als doel het hoge niveau van sociale zekerheid te behouden en tegelijkertijd de werkgelegenheid en groei te bevorderen.
EnglishOur objective should and must be to aim high and to create a Europe that is characterised by cohesion and solidarity as regards development and wealth.
We moeten met onze doelstellingen altijd ambitieus zijn en proberen een Europa te creëren dat gekenmerkt wordt door cohesie en solidariteit op het gebied van ontwikkeling en welvaart.

Vergelijkbare vertalingen voor "to aim high" in Nederlands

high bijvoeglijk naamwoord
aim zelfstandig naamwoord
on high bijvoeglijk naamwoord
Dutch
all-time high zelfstandig naamwoord
rather high