EN

AIDS {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. geneeskunde
Botswana is a place with a lot of AIDS, Egypt is a place without a lot of AIDS.
In Botswana is veel aids, in Egypte is weinig aids.
The subject of this year's global campaign against AIDS was women, girls, HIV and AIDS.
Het thema van de werelddag tegen aids dit jaar was: vrouwen, meisjes en HIV.
AIDS threatens the long-term development of at least ten African countries.
AIDS bedreigt de langetermijnontwikkeling in ten minste tien Afrikaanse landen.
NL

aids {mannelijk}

volume_up
1. geneeskunde
In Botswana is veel aids, in Egypte is weinig aids.
Botswana is a place with a lot of AIDS, Egypt is a place without a lot of AIDS.
Het thema van de werelddag tegen aids dit jaar was: vrouwen, meisjes en HIV.
The subject of this year's global campaign against AIDS was women, girls, HIV and AIDS.
AIDS bedreigt de langetermijnontwikkeling in ten minste tien Afrikaanse landen.
AIDS threatens the long-term development of at least ten African countries.

Voorbeeldzinnen voor "AIDS" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe number of women infected with the AIDS virus is high and is rising constantly.
Een groot aantal vrouwen is besmet met het aids-virus en dat aantal is stijgend.
EnglishThe issue is not about actually attracting state aids in those kinds of regions.
Het gaat er eigenlijk niet om overheidssteun voor soortgelijke gebieden te krijgen.
EnglishMore people in Africa – especially children – die from malaria than HIV/ AIDS.
In Afrika sterven meer mensen - - vooral kinderen - - aan malaria dan aan HIV/aids.
EnglishThe subject of the Global AIDS and Health Fund was touched upon by many speakers.
Veel sprekers hebben het Wereldaids- en gezondheidsfonds al even ter sprake gebracht.
EnglishThe other half have one parent because the other parent has died through AIDS.
De andere helft heeft één ouder omdat de andere ouder aan AIDS gestorven is.
EnglishWe also attach particular importance to joint and collective action to combat AIDS.
We hechten ook bijzonder belang aan de gezamenlijke en solidaire strijd tegen aids.
EnglishJust 1 % of those infected with HIV/ AIDS benefit from antiretroviral treatment.
Slechts 1 procent van de dragers van het virus krijgt een antiretrovirale behandeling.
EnglishAIDS threatens the long-term development of at least ten African countries.
AIDS bedreigt de langetermijnontwikkeling in ten minste tien Afrikaanse landen.
EnglishEvery year, two million people die of AIDS and another four million are infected.
Elk jaar zijn er twee miljoen AIDS-doden en worden vier miljoen anderen geïnfecteerd.
EnglishMr President, in the North people think it is all over where AIDS is concerned.
Mijnheer de Voorzitter, in het Noorden denken mensen dat aids alweer achter de rug is.
EnglishIn Africa, 10 000 people die every day from AIDS, malaria or tuberculosis.
In Afrika sterven iedere dag tienduizend mensen aan aids, malaria of tuberculose.
EnglishThe Côte d'Ivoire, for example, has therefore appointed a Minister for AIDS and HIV.
Daarom is er in Ivoorkust bijvoorbeeld zelfs een minister voor aids en HIV benoemd.
EnglishThere does not seem to be any emphasis on the fight against AIDS in the programme.
In het programma lijkt er geen nadruk te liggen op de bestrijding van aids.
EnglishAlready weak economies are being further weakened in Africa by the AIDS virus.
Zwakke economieën in Afrika worden nog verder verzwakt door het aids-virus.
EnglishOn the contrary, exploiting the fear of AIDS in this manner is playing with fire.
Integendeel, het op deze manier exploiteren van de angst voor aids is spelen met vuur.
EnglishFurthermore, I am concerned about the European Union's approach to combating AIDS.
Bovendien maak ik mij zorgen over hoe de Europese Unie AIDS wil bestrijden.
EnglishPerhaps Ben Zander and Bill Gates could get together and make an opera about AIDS.
Misschien kunnen Ben Zander en Bill Gates samen een opera over aids maken.
EnglishThe interminable spread of HIV/ AIDS is a cause of major alarm to all of us.
-- De onstuitbare verspreiding van hiv/aids baart ons allen ernstige zorgen.
EnglishAccording to research, once infected with HIV, women are more susceptible to AIDS.
Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen sneller AIDS krijgen na met HIV te zijn besmet.
EnglishBut these aids are still too little in relation to the real requirements.
Deze steun blijft echter nog te gering in verhouding met de werkelijke behoeften.