"aiding and abetting" in het Nederlands

EN

"aiding and abetting" - vertaling Nederlands

EN

aiding and abetting {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. juridisch
aiding and abetting

Voorbeeldzinnen voor "aiding and abetting" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn taking a passive line, the Council of Ministers is guilty of aiding and abetting.
De Raad van ministers, die nu passief blijft, maakt zich tot medeplichtige.
EnglishWe are therefore aiding and abetting the extermination of a people, while at the same time bringing Turkey into the European family.
We zijn dus medeplichtig aan het uitroeien van een volk, terwijl we op hetzelfde moment Turkije in de Europese familie opnemen.
EnglishOne of the great weaknesses of the past has been a lack of efficient enforcement and member countries aiding and abetting that.
Een van de grote tekortkomingen is in het verleden geweest dat men de maatregelen niet doeltreffend heeft doen uitvoeren en dat bepaalde lidstaten dat in de hand hebben gewerkt.

Vergelijkbare vertalingen voor "aiding and abetting" in Nederlands

and voegwoord
Dutch
Andere woorden